Văn bản qui phạm pháp luật

Số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013

Thông tư quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

 

In      [ Trở về ]
TT 43.2013.TT-BYT ngay 11.12.2013.doc
 
Các Văn bản qui phạm pháp luật đã đưa
   Số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013 (14:56 - 12/12/2013)
   Số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 (15:33 - 09/12/2013)
   Số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 (15:08 - 06/12/2013)
   Số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 (17:02 - 05/12/2013)
   Số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 (17:00 - 02/12/2013)

Cơ quan chủ quản: Sở Y tế Đồng Nai Đăng Nhập  
2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai Chịu trách nhiệm nôi dung:
Tel: 061.942641 - Fax: 061.847269 Email: syt@dongnai.gov.vn