Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
02.signed.pdf
  
1/3/2020 1:45 PMNo presence informationNgô Hữu TâmLịch công tác tuần từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020
02.tb.pdf
  
1/5/2019 10:59 AMNo presence informationNgô Hữu TâmLịch công tác tuần từ ngày 07/01/2019 đến ngày 11/01/2019
03.pdf
  
1/6/2018 6:30 AMNo presence informationNgô Hữu TâmLịch công tác tuần từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018
08.signed.pdf
  
1/10/2020 2:39 PMNo presence informationNgô Hữu TâmLịch công tác tuần từ ngày 13/01/2020 đến ngày 17/01/2020
09.tb.pdf
  
1/11/2019 5:17 PMNo presence informationNgô Hữu TâmLịch công tác tuần từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019
104.lt.pdf
  
6/1/2018 2:57 PMNo presence informationvuu tan tienLịch công tác tuần từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018
105 lich tuan.pdf
  
5/31/2019 10:43 AMNo presence informationNgô Hữu TâmLịch công tác tuần từ ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019
110.tb.pdf
  
6/8/2018 2:50 PMNo presence informationNgô Hữu TâmLịch công tác tuần từ ngày 11/6/2018 đến ngày 18/6/2018
113.llv.pdf
  
6/7/2019 2:18 PMNo presence informationNgô Hữu TâmLịch công tác tuần từ ngày 10/6/2019 đến ngày 15/6/2019
116.pdf
  
6/15/2018 3:56 PMNo presence informationvuu tan tienLịch công tác tuần từ ngày 18/6/2018 đến ngày 23/6/2018
119.tb.pdf
  
6/14/2019 3:38 PMNo presence informationNgô Hữu TâmLịch công tác tuần từ ngày 17/6/2019 đến ngày 22/6/2019
126.pdf
  
6/21/2019 10:40 AMNo presence informationNgô Hữu TâmLịch công tác tuần từ ngày 24/6/2019 đến ngày 29/6/2019
128.lct.pdf
  
6/29/2018 2:57 PMNo presence informationNgô Hữu TâmLịch công tác tuần từ ngày 02/7/2018 đến ngày 07/7/2018
13 lich tuan.pdf
  
1/19/2018 3:02 PMNo presence informationNgô Hữu TâmLịch công tác tuần từ ngày 22/01/2018 đến ngày 26/01/2018
131 tbsyt.PDF
  
6/28/2019 11:08 AMNo presence informationNgô Hữu TâmLịch công tác tuần từ ngày 01/7/2019 đến ngày 05/7/2019
138.pdf
  
7/14/2018 8:41 AMNo presence informationNgô Hữu TâmLịch công tác tuần từ ngày 16/7/2018 đến ngày 21/7/2018
139.tb.pdf
  
7/5/2019 10:58 AMNo presence informationNgô Hữu TâmLịch công tác tuần từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019
14.lịch công tác.pdf
  
1/18/2019 9:41 AMNo presence informationNgô Hữu TâmLịch công tác tuần từ ngày 21/01/2019 đến ngày 25/01/2019
14.signed.pdf
  
1/17/2020 3:03 PMNo presence informationNgô Hữu TâmLịch công tác tuần từ ngày 20/01/2020 đến ngày 24/01/2020
140.lt.pdf
  
7/20/2018 10:03 AMNo presence informationNgô Hữu TâmLịch công tác tuần từ ngày 23/7/2018 đến ngày 28/7/2018
144.pdf
  
8/4/2017 9:43 AMNo presence informationNgô Hữu TâmLịch công tác tuần từ ngày 07/8/2017 đến ngày 11/8/2017
146 lich tuan19.pdf
  
7/12/2019 2:47 PMNo presence informationNgô Hữu TâmLịch công tác tuần từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019
146.tb.pdf
  
7/12/2019 2:44 PMNo presence informationNgô Hữu TâmLịch công tác tuần từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019
149 tbsyt.pdf
  
8/11/2017 1:31 PMNo presence informationNgô Hữu TâmLịch công tác tuần từ ngày 14/8/2017 đến ngày 19/8/2017
15.signed.pdf
  
1/22/2020 9:50 AMNo presence informationNgô Hữu TâmLịch công tác tuần từ ngày 27/01/2020 đến ngày 31/01/2020
150.tb.pdf
  
8/3/2018 10:14 AMNo presence informationNgô Hữu TâmLịch công tác tuần từ ngày 06/8/2018 đến ngày 10/8/2018
151.pdf
  
8/19/2017 7:33 AMNo presence informationNgô Hữu TâmLịch công tác tuần từ ngày 21/8/2017 đến ngày 26/8/2017
153.lt.pdf
  
7/19/2019 2:45 PMNo presence informationNgô Hữu TâmLịch công tác tuần từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019
155.pdf
  
8/25/2017 2:30 PMNo presence informationvuu tan tienLịch công tác tuần từ ngày 28/8/2017 đến ngày 01/9/2017
156.vp.pdf
  
8/10/2018 9:31 AMNo presence informationNgô Hữu TâmLịch công tác tuần từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018
1 - 30Next