Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
  
  
  
Attachment1/22/2020
Báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Sở Y tế5Văn phòng9Văn bản chỉ đạo điều hành1
  
Attachment1/22/2020
V/v hướng dẫn tạm thời thực hiện Nghị quyết 186/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Sở Y tế5Văn phòng9Văn bản chỉ đạo điều hành1
  
Attachment1/22/2020
V/v góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 09/2016/TT-BYT
Sở Y tế5Khám bệnh - Chữa bệnh6Văn bản chỉ đạo điều hành1
  
Attachment1/22/2020
V/v hướng dẫn tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh toán thuốc ARV nguồn bảo hiểm y tế năm 2020
Sở Y tế5Khám bệnh - Chữa bệnh6Văn bản chỉ đạo điều hành1
  
Attachment1/22/2020
V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng
Sở Y tế5Dược5Văn bản chỉ đạo điều hành1
  
Attachment1/22/2020
V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng
Sở Y tế5Dược5Văn bản chỉ đạo điều hành1
  
Attachment1/21/2020
V/v triển khai Quyết định số 24/QĐ-BTP ngày 06/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Sở Y tế5Văn phòng9Văn bản chỉ đạo điều hành1
  
Attachment1/21/2020
V/v triển khai Nghị định số 05/2020/NĐ-CP ngày 04/01/2020 của Chính phủ và Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Sở Y tế5Khám bệnh - Chữa bệnh6Văn bản chỉ đạo điều hành1
  
Attachment1/17/2020
Quyết định về việc cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược đợt 105
Sở Y tế5Dược5Văn bản chỉ đạo điều hành1
  
Attachment1/20/2020
V/v phát hiện sớm và chuẩn bị tốt việc phòng chống bệnh dịch viêm phổi cấp do Corona vi rut mới
Sở Y tế5Khám bệnh - Chữa bệnh6Văn bản chỉ đạo điều hành1
  
Attachment1/14/2020
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (lần 3) gói thầu số 01: thuốc theo tên Gegeric
Sở Y tế5Dược5Văn bản chỉ đạo điều hành1
  
Attachment1/21/2020
V/v phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Sở Y tế5Khám bệnh - Chữa bệnh6Văn bản chỉ đạo điều hành1
  
Attachment1/20/2020
V/v tăng cường công tác phòng chống thei6n tai, thảm họa dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Sở Y tế5Khám bệnh - Chữa bệnh6Văn bản chỉ đạo điều hành1
  
Attachment1/20/2020
Báo cáo kết quả công tác y tế tháng 01 năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ tháng 02 năm 2020
Sở Y tế5Kế hoạch - Tài chính10Văn bản chỉ đạo điều hành1
  
Attachment1/20/2020
V/v hướng dẫn việc hợp đồng đối với người lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ
Sở Y tế5Văn phòng9Văn bản chỉ đạo điều hành1
  
Attachment1/20/2020
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Sở Y tế5Khám bệnh - Chữa bệnh6Văn bản chỉ đạo điều hành1
  
Attachment1/20/2020
V/v phát hiện sớm và chuẩn bị tốt việc phòng, chống bệnh dịch viêm phổi cấp do Corona virut mới
Sở Y tế5Khám bệnh - Chữa bệnh6Văn bản chỉ đạo điều hành1
  
Attachment1/17/2020
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 125/QĐ-BYt ngày 16/01/2020 của Bộ Y tế
Sở Y tế5Khám bệnh - Chữa bệnh6Văn bản chỉ đạo điều hành1
  
Attachment1/17/2020
V/v công bố danh sách cơ sở đáp ứng GSP (đợt 17)
Sở Y tế5Dược5Văn bản chỉ đạo điều hành1
  
Attachment1/17/2020
V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Sở Y tế5Dược5Văn bản chỉ đạo điều hành1
  
Attachment1/17/2020
Triển khai thực hiện Thông tư số 15/2019/TT-BNV ngày 27/11/2019 của Bộ Nội vụ
Sở Y tế5Văn phòng9Văn bản chỉ đạo điều hành1
  
Attachment1/9/2020
Quyết định phê duyệt Chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2020
UBND Tỉnh1Văn phòng9Văn bản Quy phạm pháp luật4
  
Attachment1/16/2020
V/v theo dõi nhiệt độ dây chuyến lạnh vào ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Sở Y tế5Khám bệnh - Chữa bệnh6Văn bản chỉ đạo điều hành1
  
Attachment1/16/2020
V/v triển khai Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ
Sở Y tế5Khác4Văn bản chỉ đạo điều hành1
  
Attachment1/16/2020
V/v thực hiện chế độ báo cáo tình hình dịch bệnh trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý 2020
Sở Y tế5Khám bệnh - Chữa bệnh6Văn bản chỉ đạo điều hành1
  
Attachment1/16/2020
V/v triển khai Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 09/01/2020
Sở Y tế5Khám bệnh - Chữa bệnh6Văn bản chỉ đạo điều hành1
  
Attachment1/15/2020
V/v điều chỉnh lịch đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang
Sở Y tế5Khám bệnh - Chữa bệnh6Văn bản chỉ đạo điều hành1
  
Attachment1/10/2020
Giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính
Sở Y tế5Khám bệnh - Chữa bệnh6Văn bản chỉ đạo điều hành1
  
Attachment1/16/2020
V/v triển khai Thông báo số 32/TB-BYT ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế
Sở Y tế5Văn phòng9Văn bản chỉ đạo điều hành1
  
Attachment1/16/2020
V/v triển khai Công văn số 363/UBND-KGVX ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh
Sở Y tế5Văn phòng9Văn bản chỉ đạo điều hành1
1 - 30Next