Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Tiêu đề thông báoThông báo cho phép thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại Đồng Nai
Nội dung thông báo

​Số 5422/TB-SYT Ngày 6 tháng 11 năm 2019

Các thông báo khác


CỔNG THÔNG TIN Y TẾ ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​

Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn