Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Tiêu đề thông báoThông báo cho phép khám, chữa bệnh nhân đạo tại tỉnh Đồng Nai
Nội dung thông báo

​Số 5627/TB-SYT ngày 15/11/2019 5627.signed.pdf5627.signed.pdf

Các thông báo khác


CỔNG THÔNG TIN Y TẾ ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​

Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn