Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Tiêu đề thông báoThông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
Nội dung thông báo

​Số 4250/TB-SYT ngày 30/7/2020 4250 NV.PDF4250 NV.PDF

Các thông báo khác


CỔNG THÔNG TIN Y TẾ ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​

Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn