Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Tiêu đề thông báoGiấy mời dự họp công tác đầu thầu thuốc
Nội dung thông báo

​Số 05/GM-SYT ngày​ 09/01/2018 05 gm.pdf05 gm.pdf


CỔNG THÔNG TIN Y TẾ ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​

Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn