Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Biểu mẫu - Thủ tục hành chính


collapse Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
1Đơn đề nghị thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnhTải biểu mẫu
2Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnhTải biểu mẫu
3Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnhTải biểu mẫu
4Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trongTải biểu mẫu
5Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trongTải biểu mẫu
6Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (do thu hồi)Tải biểu mẫu
7Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (do mất, hỏng, thu hồi Điểm a, b)Tải biểu mẫu
8Sơ yếu lý lịch (tự thuật)Tải biểu mẫu
9Văn bản xác nhận quá trình thực hànhTải biểu mẫu
10Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnhTải biểu mẫu
collapse Lĩnh vực Dược phẩm
11Đơn đề nghị đánh giá định kỳ việc duy trì GPPTải biểu mẫu
12Đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dượcTải biểu mẫu
13Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dượcTải biểu mẫu
14Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dượcTải biểu mẫu
15Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề dượcTải biểu mẫu
16Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề dượcTải biểu mẫu
17Giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở thực hành chuyên môn về dượcTải biểu mẫu
18Tài liệu thuyết minh cơ sở đáp ứng biện pháp về an ninh, bảo đảm không thất thoát thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt (Liên thông)Tải biểu mẫu
19Danh mục cơ sở thuốc tự kiểm tra GPP - Tủ thuốc trạm y tế (Liên thông)Tải biểu mẫu
20Danh mục cơ sở thuốc tự kiểm tra GPP - Quầy thuốc (Liên thông)Tải biểu mẫu
21Danh mục cơ sở thuốc tự kiểm tra GPP - Nhà thuốc (Liên thông)Tải biểu mẫu
22Bảng kê khai nhân sự và bằng cấp chuyên môn (Liên thông)Tải biểu mẫu
23Đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (Liên thông)Tải biểu mẫu
24Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dượcTải biểu mẫu
25Danh mục tài liệu GPP (Liên thông)Tải biểu mẫu
26Danh mục trang thiết bị GPP (Liên thông)Tải biểu mẫu
27Mẫu đơn và mẫu báo cáo thủ tục mua thuốc gây nghiện, hướng tâm thầnTải biểu mẫu
28Mẫu phụ lục báo cáo thủ tục thuốc gây nghiện, hướng tâm thầnTải biểu mẫu

CỔNG THÔNG TIN Y TẾ ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​

Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn