Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Biểu mẫu - Thủ tục hành chính


collapse HỒ SƠ MẪU
1Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnhTải biểu mẫu
2Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnhTải biểu mẫu
3Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnhTải biểu mẫu
4Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnhTải biểu mẫu
5Cấp chứng chỉ hành nghề dượcTải biểu mẫu
6Cấp chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc - Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dượcTải biểu mẫu
7Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốcTải biểu mẫu
8Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩmTải biểu mẫu
collapse Mẫu thành phần hồ sơ lĩnh vực Dược phẩm
9Đơn đề nghị đánh giá định kỳ việc duy trì GPPTải biểu mẫu
10Đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dượcTải biểu mẫu
11Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dượcTải biểu mẫu
12Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dượcTải biểu mẫu
13Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề dượcTải biểu mẫu
14Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề dượcTải biểu mẫu
15Giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở thực hành chuyên môn về dượcTải biểu mẫu
16Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dượcTải biểu mẫu
17Mẫu đơn và mẫu báo cáo thủ tục mua thuốc gây nghiện, hướng tâm thầnTải biểu mẫu
18Mẫu phụ lục báo cáo thủ tục thuốc gây nghiện, hướng tâm thầnTải biểu mẫu
19Danh mục tài liệu GPs (Liên thông)Tải biểu mẫu
20Danh mục trang thiết bị GPs (Liên thông)Tải biểu mẫu
21Bảng kê khai nhân sự GPs (Liên thông)Tải biểu mẫu
22Đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (Liên thông)Tải biểu mẫu
23Đơn đề nghị cấp lại/điều chỉnh chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (Liên thông)Tải biểu mẫu
24Bản vẽ sơ đồ GPs (Liên thông)Tải biểu mẫu
25Tài liệu thuyết minh cơ sở đáp ứng biện pháp về an ninh, bảo đảm không thất thoát thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt (Liên thông)Tải biểu mẫu
26Danh mục cơ sở thuốc tự kiểm tra GPP - Nhà thuốc (Liên thông)Tải biểu mẫu
27Danh mục cơ sở thuốc tự kiểm tra GPP - Quầy thuốc (Liên thông)Tải biểu mẫu
28Danh mục cơ sở thuốc tự kiểm tra GPP - Tủ thuốc trạm y tế (Liên thông)Tải biểu mẫu
collapse Mẫu thành phần hồ sơ lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
29Đơn đề nghị thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnhTải biểu mẫu
30Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnhTải biểu mẫu
31Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnhTải biểu mẫu
32Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trongTải biểu mẫu
33Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trongTải biểu mẫu
34Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (do thu hồi)Tải biểu mẫu
35Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (do mất, hỏng, thu hồi Điểm a, b)Tải biểu mẫu
36Sơ yếu lý lịch (tự thuật)Tải biểu mẫu
37Văn bản xác nhận quá trình thực hànhTải biểu mẫu
38Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnhTải biểu mẫu

CỔNG THÔNG TIN Y TẾ ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​

Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn