Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Phòng Nghiệp Vụ Dược

​I. Nhiệm vụ 

1. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trình UBND tỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành dược trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện khi kế hoạch đã được phê duyệt.

2. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trình chủ tịch UBND tỉnh các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành về lĩnh vực dược;

3. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế ban hành các văn bản theo thẩm quyền về quản lý Dược và mỹ phẩm phù hợp với thực tế địa phương và văn bản quy phạm pháp luật.

4. Thẩm định, trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt Danh mục thuốc chủ yếu; dự trù mua các loại thuốc thuộc danh mục thuốc kiểm sóat đặc biệt của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

5. Xây dựng kế họach và biện pháp đảm bảo đủ thuốc phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa.

6. Triển khai, hướng dẫn các cơ sở hành nghề dược trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định về nghiệp vụ chuyên môn trong sử dụng thuốc; kinh doanh thuốc, mỹ phẩm; nguyên liệu sản xuất thuốc, mỹ phẩm (sản xuất; bán buôn, bán lẻ; xuất khẩu, nhập khẩu; dịch vụ kiểm nghiệm; dịch vụ bảo quản).

7. Triển khai, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn tỉnh thực hiện quy chế, quy định về lĩnh vực dược, mỹ phẩm; hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý.

8. Triển khai các biện pháp phòng chống thuốc, mỹ phẩm giả, không đủ điều kiện lưu hành, không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

9. Thẩm định, cấp giấy chứng nhận “Thực hành tối phân phối thuốc - GDP”, “Thực hành tốt nhà thuốc - GPP”; Giấy phép nhận thuốc qua đường bưu điện; Thẻ “Người giới thiệu thuốc”.

10. Theo dõi, giám sát các họat động đăng ký sản xuất, lưu hành thuốc và vật tư y tế tiêu hao; hội thảo, thông tin, quảng cáo, giới thiệu thuốc, mỹ phẩm, tiếp nhận công bố lưu hành mỹ phẩm sản xuất trên địa bàn.

11. Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về giá thuốc, bình ổn giá thuốc trên địa bàn tỉnh.

12. Thống kê, tổng hợp, báo cáo công tác dược theo quy định.

13. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

II. Lãnh đạo phòng Nghiệp Vụ Dược

1. Trưởng phòng

Họ và tên: Nguyễn Duy Văn

Ngày tháng năm sinh: 20/3/1963

Quê quán: Nam Định

Chức vụ: 

Chính quyền: Trường Phòng Nghiệp Vụ Dược

Trình độ:

Chuyên môn: Dược sỹ chuyên khoa cấp I

Chính trị: Cao cấp

Ngoại ngữ: B Anh văn

Tin học: Văn phòng

Điện thoại:

Cơ quan:   02513.840654          

Email:  vannd.syt@dongnai.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng

Họ và tên: Trần Văn Phú

Ngày tháng năm sinh: 12/3/1969

Quê quán: Quảng Bình

Chức vụ: 

Chính quyền: Phó Trường Phòng Nghiệp Vụ Dược

Trình độ:

Chuyên môn: Dược sỹ chuyên khoa cấp I

Chính trị: Sơ cấp

Ngoại ngữ: B Anh văn

Tin học: Văn phòng

Điện thoại:

Cơ quan: 02513.840654          

Email: phutv1@dongnai.gov.vn​


CỔNG THÔNG TIN Y TẾ ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​

Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn