Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Phòng Nghiệp Vụ Y

I. Nhiệm vụ
1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:
Dự thảo các Quyết định, Chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về lĩnh vực nghiệp vụ y tế.
 2. Trình Chủ tịch UBND tỉnh:
a) Dự thảo các Quyết định, Chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực nghiệp vụ y tế;
b) Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong phòng chống dịch bệnh ở địa phương.
3. Trình Giám đốc Sở Y tế:
- Thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn nghiệp vụ, kỹ thuật của các cơ sở y tế trong và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh theo quy định; hướng dẫn và phân cấp của Bộ Y tế, trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.
- Danh mục kỹ thuật về khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, giám định, chỉnh hình, thẩm mỹ, chăm sóc sức khỏe sinh sản và dịch vụ kế hoạch hoá gia đình;
- Đủ điều kiện khám sức khỏe (tuyển dụng, định kỳ, lái xe);
- Triển khai các dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực y tế dự phòng;
- Đủ điều kiện ký hợp đồng khám bảo hiểm y tế;
4. Về lĩnh vực y tế dự phòng:
- Quyết định những biện pháp điều tra, giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh, thực hiện báo cáo dịch theo quy định của pháp luật;
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về nghiệp vụ, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; HIV/AIDS; bệnh xã hội; bệnh không lây nhiễm; bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, vệ sinh và sức khỏe lao động; dinh dưỡng cộng đồng; kiểm dịch y tế biên giới; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh; phối hợp thanh tra và xử lý các vi phạm. 
- Chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.
5. Về lĩnh vực khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng:
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định nghiệp vụ, quy chuẩn kỹ thuật đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, phẫu thuật tạo hình, giải phẫu thẩm mỹ, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế theo phân cấp và phân tuyến kỹ thuật; phối hợp thanh tra và xử lý các vi phạm.
6. Về lĩnh vực y dược cổ truyền:
- Tổ chức thực hiện việc kế thừa, phát huy, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trong phòng bệnh, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, nghiên cứu khoa học và sản xuất thuốc y dược cổ truyền tại địa phương;
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về y dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh; phối hợp thanh tra và xử lý các vi phạm.
7. Về lĩnh vực sức khỏe sinh sản:
- Chỉ đạo, hướng dẫn các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình nghiệp vụ về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình.
- Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản.
8. Về lĩnh vực bảo hiểm y tế:
- Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế;
- Kiểm tra và phối hợp thanh tra xử lý các vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế;
9. Về nghiên cứu khoa học:
- Triển khai, theo dõi thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ cho sự phát triển của ngành.
10. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của UBND tỉnh và Bộ Y tế.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.
II. Lãnh đạo Phòng Nghiệp Vụ Y
1. Trưởng phòng Nghiệp vụ Y
Họ và tên:  Hoàng Nghĩa Đài
Ngày tháng năm sinh: 05/6/1962
Quê quán: Nghệ An
Chức vụ: 
Chính quyền: Trưởng phòng Nghiệp vụ Y
Trình độ:
   Chuyên môn: Thạc Sỹ Y học
   Chính trị: Cao cấp
   Ngoại ngữ: C Anh văn
   Tin học: A
Điện thoại:02513. 943811                  
Email: ​​
2. Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y
Họ và tên:  Phùng Văn Thanh
Ngày tháng năm sinh: 10/10/1967
Quê quán: Ninh Thuận
Chức vụ: 
Chính quyền: Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y
Trình độ:
   Chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa cấp I
   Chính trị: Cao cấp
   Ngoại ngữ: B Anh văn
   Tin học: B
Điện thoại:02513. 842949                  
Email: thanhpv1@dongnai.gov.vn​​
3. Phó Trưởng phòng
Họ và tên:  Huỳnh Tú Anh
Ngày tháng năm sinh: 07/3/1968
Quê quán: Long Thành - Đồng Nai
Chức vụ: 
Chính quyền: Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y
Trình độ:
   Chuyên môn: Thạc sĩ Điều dưỡng
   Chính trị: Sơ Cấp
   Ngoại ngữ: B Anh văn
   Tin học: Văn phòng
Điện thoại: 02513.843911                     
Email: anhht@dongnai.gov.vnCỔNG THÔNG TIN Y TẾ ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​

Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn