Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Ban Lãnh đạo Sở


1. Giám đốc.

Họ và tên: Phan Huy Anh Vũ

Ngày tháng năm sinh: 25/02/1967

Quê quán: Đồng Nai.

Chức vụ:

Chính quyền: Giám đốc Sở

Trình độ:

Chuyên môn: Tiến sỹ Y học

Chính trị: Cao cấp.

Ngoại ngữ: C Anh văn

Tin học: B

Điện thoại:

Cơ quan: 02513.847633
 
Email:               

2. Phó Giám đốc.

Họ và tên: Huỳnh Cao Hải.

Ngày tháng năm sinh: 14/8/1959

Quê quán: Tỉnh Đồng Nai.

Chức vụ:

Chính quyền: Phó Giám đốc Sở

Trình độ:

Chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa II - Sản phụ khoa

Chính trị: Cử nhân xây dựng Đảng

Ngọai ngữ: C Anh văn

Tin học: Văn phòng

Điện thoại:

Cơ quan: 02513.842611

Email: haihc1@dongnai.gov.vn        

3. Phó Giám đốc.

Họ và tên: Lê Quang Trung

Ngày tháng năm sinh: 09/9/1966

Quê quán: Đồng Nai

Chức vụ:

Chính quyền: Phó Giám đốc Sở

Trình độ:

Chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa II - Quản lý Y tế

Chính trị: Cao cấp.

Ngoại ngữ: C Anh văn

Tin học: B

Điện thoại:

Cơ quan: 02513.842225   
    
Email: trunglq.syt@dongnai.gov.vn     ​

4. Phó Giám đốc.

Họ và tên: Nguyễn Hữu Tài

Ngày tháng năm sinh: 16/3/1967

Quê quán: Tiền Giang

Chức vụ:

Chính quyền: Phó Giám đốc Sở

Trình độ:

Chuyên môn: Thạc sỹ Bác sỹ 

Chính trị: Cao cấp.

Ngoại ngữ: C Anh văn

Tin học: Cơ bản

Điện thoại:

Cơ quan: 02513.942641  
    
Email: drhuutai@gmail.com     ​


CỔNG THÔNG TIN Y TẾ ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​

Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn