• image01
  • image01

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 64 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/02/1955 - 27/02/2019) - CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN KỶ HỢI 2019 - DỊCH SỞI, TAY CHÂN MIỆNG, SỐT XUẤT HUYẾT ĐANG ĐE DỌA CHÚNG TA, NÊN: CHO TRẺ TỪ 9 - 60 THÁNG TUỔI TIÊM VẮC XIN, THƯỜNG XUYÊN RỬA TAY CHO TRẺ BẰNG XÀ PHÒNG; DIỆT LĂNG QUĂNG, KHÔNG ĐỂ MUỖI ĐỐT ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH”

Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Ban Lãnh đạo Sở


1. Giám đốc.

Họ và tên: Phan Huy Anh Vũ

Ngày tháng năm sinh: 25/02/1967

Quê quán: Đồng Nai.

Chức vụ:

Chính quyền: Giám đốc Sở

Trình độ:

Chuyên môn: Tiến sỹ Y học

Chính trị: Cao cấp.

Ngoại ngữ: C Anh văn

Tin học: B

Điện thoại:

Cơ quan: 02513.847633
 
Email:               

2. Phó Giám đốc.

Họ và tên: Huỳnh Cao Hải.

Ngày tháng năm sinh: 14/8/1959

Quê quán: Tỉnh Đồng Nai.

Chức vụ:

Chính quyền: Phó Giám đốc Sở

Trình độ:

Chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa II - Sản phụ khoa

Chính trị: Cử nhân xây dựng Đảng

Ngọai ngữ: C Anh văn

Tin học: Văn phòng

Điện thoại:

Cơ quan: 02513.842611

Email: haihc1@dongnai.gov.vn        

3. Phó Giám đốc.

Họ và tên: Lê Quang Trung

Ngày tháng năm sinh: 09/9/1966

Quê quán: Đồng Nai

Chức vụ:

Chính quyền: Phó Giám đốc Sở

Trình độ:

Chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa II - Quản lý Y tế

Chính trị: Cao cấp.

Ngoại ngữ: C Anh văn

Tin học: B

Điện thoại:

Cơ quan: 02513.842225   
    
Email: trunglq.syt@dongnai.gov.vn     ​

4. Phó Giám đốc.

Họ và tên: Nguyễn Hữu Tài

Ngày tháng năm sinh: 16/3/1967

Quê quán: Tiền Giang

Chức vụ:

Chính quyền: Phó Giám đốc Sở

Trình độ:

Chuyên môn: Thạc sỹ Bác sỹ 

Chính trị: Cao cấp.

Ngoại ngữ: C Anh văn

Tin học: Cơ bản

Điện thoại:

Cơ quan: 02513.942641  
    
Email: drhuutai@gmail.com     ​


CỔNG THÔNG TIN Y TẾ ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​

Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn