Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Cải cách hành chính

Chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 31/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3120/QĐ-UBND về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính từ Văn phòng UBND tỉnh sang Sở Nội vụ.

Xem tiếp

Khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 3011/KH-UBND ngày 29/3/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018.

Xem tiếp

Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua Tổng đài Dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Nai

Ngày 21/6/2018, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua Tổng đài Dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp

Công bố thủ tục hành chính ban hành mới và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai

Ngày 23/5/2018, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1748/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Sau thời gian thí điểm vận hành mô hình Trung tâm hành chính công tỉnh tại một số địa phương trên cả nước; trong đó một số mô hình đã đạt được hiệu quả hoạt động và tỉ lệ hài lòng của người dân rất cao như Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai; ngày 23/4/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP thể chế hoá chính thức quy định về tổ chức Trung tâm hành chính công và quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Xem tiếp

Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Duy Khang - Chi nhánh Long Thành

Xem tiếp

Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại CTy TNHH Phòng khám đa khoa Y Đức

Xem tiếp

Công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Ngày 28/3/2018, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 1103/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi của ngành y tế tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp

Tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ngày 12/3/2018, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 02/7/2010 của UBND tỉnh về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/3/2018.

Xem tiếp

Một số điểm mới của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh thực phẩm

Ngày 02/02/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định số 15) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Nghị định số 15 gồm 13 chương, 44 điều có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Xem tiếp
1 - 10 Next

CỔNG THÔNG TIN Y TẾ ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​

Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn