Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Cải cách hành chính

Công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Ngày 28/3/2018, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 1103/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi của ngành y tế tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp

Tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ngày 12/3/2018, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 02/7/2010 của UBND tỉnh về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/3/2018.

Xem tiếp

Một số điểm mới của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh thực phẩm

Ngày 02/02/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định số 15) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Nghị định số 15 gồm 13 chương, 44 điều có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Xem tiếp

Công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Ngày 08/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 57/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp

16 thủ tục hành chính ngành y tế thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính

Người dân và doanh nghiệp khi có nhu cầu làm các loại thủ tục hành chính ngành y tế, thay vì phải trực tiếp đến Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai thì nay nhân viên bưu điện sẽ đến tận nhà để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Xem tiếp

CỔNG THÔNG TIN Y TẾ ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​

Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn