Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Hướng dẫn thực hiện kết quả đấu thầu tập trung, đàm phán giá cấp quốc gia

Số 89/SYT-NVD ngày 08/01/2018

CỔNG THÔNG TIN Y TẾ ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​

Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn