Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Công bố thủ tục hành chính ban hành mới và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai

Ngày 23/5/2018, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1748/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai.

     Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong đó ban hành mới 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng, 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khám bệnh chữa bệnh; bãi bỏ 04 thủ tục (từ thủ tục số 01 đến thủ tục số 04) của Mục A, ban hành tại Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; các nội dung khác của Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2018 vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Vi Thị NhâmCỔNG THÔNG TIN Y TẾ ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​

Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn