Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành y tế tỉnh Đồng Nai

Ngày 25/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1245/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành y tế tỉnh Đồng Nai.

​     Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh được ban hành căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế và căn cứ trên các Quyết định: 2968/QĐ-BYT ngày 16/5/2018; 3949/QĐ-BYT ngày 28/6/2018; 4921/QĐ-BYT ngày 09/8/2018; 5921/QĐ-BYT ngày 28/9/2018; 7866/QĐ-BYT ngày 28/12/2018; 7867/QĐ-BYT ngày 28/12/2018; 135/QĐ-BYT ngày 15/01/2019; 358/QĐ-BYT ngày 29/01/2019; 433/QĐ-BYT ngày 31/01/2019; 745/QĐ-BYT ngày 28/02/2019; 792/QĐ-BYT ngày 04/3/2019 về việc công bố thủ tục hành chính của Bộ Y tế;

     Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2017; Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2018; Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2018; Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

     Như vậy, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành y tế hiện nay là:


                                       

STT

Lĩnh vực

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

Tổng cộng

1

Khám bệnh, chữa bệnh

80

0

0

80

2

Dược phẩm

52

0

0

52

3

Mỹ phẩm

08

0

0

08

4

Tổ chức cán bộ

02

0

0

02

5

Y tế dự phòng

30

0

0

30

6

Giám định Y khoa

21

0

0

21

7

Vệ sinh An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng

04

0

0

04

8

Dân số và Kế hoạch hóa gia đình

02

02

02

06

9

Trang thiết bị và công trình y tế

05

0

0

05

10

Đào tạo

01

0

0

01

 

Tổng cộng

205

02

02

209
Tin khác

    Chưa nhập tin cho chuyên mục này.

CỔNG THÔNG TIN Y TẾ ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​

Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn