Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

V/v thông báo Quyết định số 56/QĐ-TTMS về việc báo cáo, điều tiết thuốc thuộc các danh mục trúng thầu, đàm phán giá quốc gia

Số 3508/SYT-KHTC ngày 01/8/2019

CỔNG THÔNG TIN Y TẾ ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​

Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn