Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Kết quả 5 năm thực thi Luật phòng chống tác hại thuốc lá

Thời gian qua, công tác phòng chống tác hại thuốc lá tại Đồng Nai được Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) của tỉnh chú trọng. Vì vậy, các hoạt động PCTHTL được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực.

​   thuocla.jpg
Bệnh nhân xem nội dung về tác hại của khói thuốc lá
 
 

     Hàng năm, Ban Chỉ đạo PCTHTL tỉnh đã ban hành và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá đến các sở, ban, ngành, địa phương; thành lập đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành về thực hiện Luật PCTHTL. Trong đó, vấn đề nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá được quan tâm chỉ đạo, coi là nhiệm vụ quan trọng nhằm thay đổi hành vi của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. 

     Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản liên quan đến PCTHTL, các nội dung về tác hại của thuốc lá ảnh hưởng đến sức khỏe con người được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức. Cụ thể, ngành y tế đã phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tuyên truyền nhiều nội dung như: tác hại của thuốc lá đến sức khỏe và đến kinh tế; thuốc lá và bệnh ung thư, tác hại thuốc lá thụ động tới trẻ em; xây dựng môi trường không có khói thuốc; tuyên truyền vận động cai nghiện thuốc lá… Ngoài ra, ngành y tế còn tổ chức các buổi mít tinh, diễu hành hưởng ứng môi trường không có khói thuốc; phổ biến Luật PCTHTL, Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế về PCTHTL và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan… 

     Sau hơn 5 năm thực hiện các hoạt động PCTHTL, tại Đồng Nai đạt được một số kết quả như: 100% lãnh đạo tỉnh, huyện, thành phố và các Sở, ban ngành, địa phương hiểu biết về quy định của Luật PCTHTL; công tác PCTHTL đã đi sâu vào trong các hoạt động của các cơ quan, đơn vị, nhà trường. Cụ  thể, 100% cán bộ công chức viên chức, người lao động (CBCCVCNLĐ) thực hiện không hút thuốc lá và thực hiện tốt công tác PCTHTL trong đơn vị. Không có hiện tượng hút thuốc lá trong đơn vị; tại các bệnh viện, trung tâm y tế đều treo pano, biển báo về cấm hút thuốc lá tại nơi đông người qua lại để người dân biết và chấp hành không hút thuốc lá trong các cơ sở y tế; không nhận tài trợ của các công ty thuốc lá hay các tổ chức liên quan đến công ty thuốc lá để triển khai các hoạt động của đơn vị. Không có hành vi quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị thuốc lá trong khuôn viên cơ quan, đơn vị; các đơn vị đưa quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào Quy chế chi tiêu nội bộ. Đưa nội dung không hút thuốc tại nơi làm việc trong tiêu chí thi đua của CBCCVCNLĐ; nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, cộng đồng dân cư đã nhận thức và hiểu biết rõ hơn về tác hại của thuốc lá gây nguy hại đến sức khỏe đối với người hút thuốc và người hút thuốc thụ động; về quyền của mọi công dân được sống, làm việc trong môi trường không có khói thuốc lá, cũng như yêu cầu người hút thuốc lá không hút thuốc tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá. Ngày càng có nhiều người dân, cán bộ, công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên,… đang hút thuốc lá đã tự nguyện giảm hút và cai thuốc lá.

     Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên công tác PCTHTL vẫn còn một số khó khăn, bất cập như: Một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác PCTHTL lá còn bất cập, chồng chéo, gây khó khăn trong công tác xử lý; việc sáp nhập một số bệnh viện và Trung tâm y tế tuyến  huyện dẫn đến hiệu quả hoạt động của mạng lưới chưa đồng đều ở các tuyến, cán bộ làm công tác truyền thông ở tuyến huyện thay đổi nhất là tuyến y tế cơ sở; một số người dân còn chậm thay đổi hành vi, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa và người dân tộc thiểu số; công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe về tác hại của thuốc lá chưa được thường xuyên, liên tục, các hoạt động chưa đồng bộ, chưa đủ mạnh (mới tập trung triển khai tuyến tỉnh); tài liệu truyền thông còn hạn chế, không đủ phân phối đến tất cả các cơ quan, xí nghiệp, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; chưa gắn với trách nhiệm của chính quyền địa phương, tổ chức, đoàn thể,... nên việc giám sát, nhắc nhở, xử lý người hút thuốc chưa triệt để nên hiệu quả mang lại chưa cao.

G.NCỔNG THÔNG TIN Y TẾ ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​

Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn