Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Kế hoạch thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế giai đoạn 2020-2025

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 8660/KH-SYT về thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế giai đoạn 2020-2025.

​     Theo đó, đến hết năm 2025, thực hiện số hóa toàn bộ kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định tại khoản 3 Điều 27 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính Phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Về lộ trình thực hiện:

     - Giai đoạn 1 (từ tháng 01/2021 - tháng 12/2021): Tiến hành rà soát, phân loại, kiểm đếm số lượng kết quả giải quyết TTHC giấy cần được số hóa; thực hiện thí điểm công tác số hóa đối với một số TTHC; đánh giá, rút kinh nghiệm để làm cơ sở hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện.

     - Giai đoạn 2 (từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2023): Số hóa, cập nhật dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực được hình thành từ năm 2006 đến hết năm 2021.

     - Giai đoạn 3 (từ tháng 01/2024 đến tháng 09/2025): Số hóa, cập nhật dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực được hình thành từ năm 2005 trở về trước.

     Kể từ năm 2020, Sở Y tế và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tạo lập dữ liệu điện tử đối với kết quả giải quyết thủ tục hành chính khi ban hành, cập nhật vào hệ thống để phục vụ lưu trữ, khai thác.

​Vi Thị NhâmTRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai
Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​
Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn