Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến, bưu chính công ích khi giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực y tế

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực y tế cũng như tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay, Sở Y tế thông báo như sau:

     C​ác cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính sau đây thì truy cập vào Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai: https://dichvucong.dongnai.gov.vn hoặc liên hệ Tổng đài 1022 (0251.1022) để được hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và đăng ký trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích:

STT

LĨNH VỰC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

Thủ tục cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

2

Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

3

Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

4

Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

Thủ tục cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

5

Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

Thủ tục cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

6

Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

Thủ tục cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

7

Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

8

Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

Thủ tục cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

9

Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

Thủ tục phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

10

Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

Thủ tục phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

11

Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

Thủ tục công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

12

Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

Thủ tục công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe thuộc thẩm quyền Sở Y tế

13

Lĩnh vực Dược phẩm

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc mất)

14

Lĩnh vực Dược phẩm

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề dược

15

Lĩnh vực Dược phẩm

Thủ tục điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ

16

Lĩnh vực Dược phẩm

Thủ tục cấp lần đầu và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gôm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu thuốc cổ truyền)

17

Lĩnh vực Dược phẩm

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu

18

Lĩnh vực Dược phẩm

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu

19

Lĩnh vực Dược phẩm

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

20

Lĩnh vực Dược phẩm

Thủ tục bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu

21

Lĩnh vực Dược phẩm

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ dược liệu

22

Lĩnh vực Dược phẩm

Thủ tục thẩm định kế hoạch đấu thầu vật tư y tế tiêu hao và hóa chất

23

Lĩnh vực Dược phẩm

Thủ tục cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Áp dụng với cơ sở có sử dụng, kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc trừ cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu)

24

Lĩnh vực Dược phẩm

Thủ tục cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

25

Lĩnh vực Dược phẩm

Thủ tục cho phép bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

26

Lĩnh vực Dược phẩm

Thủ tục cho phép bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

27

Lĩnh vực Dược phẩm

Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc

28

Lĩnh vực Dược phẩm

Thủ tục kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước

29

Lĩnh vực Dược phẩm

Thủ tục duyệt dự trù và phân phối thuốc methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

30

Lĩnh vực Mỹ phẩm

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

31

Lĩnh vực Mỹ phẩm

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

32

Lĩnh vực Mỹ phẩm

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

33

Lĩnh vực Mỹ phẩm

Thủ tục cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước

34

Lĩnh vực Đào tạo

Thủ tục công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố

35

Lĩnh vực Dược phẩm

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề dược nhưng chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ.

36

Lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng

Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

37

Lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế

Thủ tục công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

 

Đối với các thủ tục hành chính chưa thực hiện được dịch vụ công trực tuyến, khuyến nghị cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp lựa chọn hình thức dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế: Các doanh nghiệp truy cập vào Hệ thống dịch vụ công trực tuyến về quản lý trang thiết bị y tế của Bộ Y tế: https://dmec.moh.gov.vn để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến./.

​Văn phòng Sở Y tế.



TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai
Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​
Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn