Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Văn bản

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
25/2018/TT-BYT28/09/2018Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
tt2018251.pdf    
3582/QĐ-UBND11/10/2018Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
3582 QD-UBND.pdf    
3574/QĐ-UBND11/10/2018Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông của tỉnh Đồng Nai
3574 QD-UBND.pdf    
5066/QĐ-BYT16/08/2018Quyết định ban hành Bộ chỉ số đo lường chất lượng dịch vụ chăm sóc Mắt
qdb201850661.pdf    
59/NQ-CP07/08/2015Nghị quyết về triển khai thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư
59-nq.signed.pdf    
19-2017/NQ-CP06/02/2017Nghị quyết về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020
19-2017.signed.pdf    
35/NQ-CP16/05/2016Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
35.signed.pdf    
43/2018/NĐ-CP12/03/2018Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải
43.signed.pdf    
28/2018/QĐ-UBND21/06/2018Quyết định ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu, phản ánh của người, doanh nghiệp qua Tổng đài Dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Nai
ubnd quy ch_ ph_i h_p 1022.pdf    
4883/QĐ-BYT08/08/2018Quyết định ban hành bổ sung danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 15/2018/TT-BYT
4883 qdebyt.pdf    
119/2018/NQ-HĐND06/07/2018Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
np11920181.pdf    
26/2017/TT-BYT26/06/2017Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
26.tt.byt.trung tam kiem soat benh tat.pdf    
32/2017/TT-BTTTT15/11/2017Thông tư quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
32-BTTTT.signed.pdf    
56/2017/TT-BYT29/12/2017Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế
thông tư 56.2017.tt byt.pdf    
15/2018/TT-BYT30/05/2018Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
thông tư 15.2018.tt byt.pdf    
1748/QĐ-UBND23/05/2018Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai
QuyetDinhCongBoThuTucHanhChinhMoi.pdf    
07/2018/TT-BTTTT15/05/2018Thông tư hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước
tt07.signed.pdf    
56/2015/QĐ-TTg10/11/2015Quyết định ban hành danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Y tế
56.signed.pdf    
33/2015/TT-BCA20/07/2015Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước
33-TT-BCA.signed.pdf    
06/2015/TT-BYT31/03/2015Thông tư quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Y tế
Thong-tu-Quy-dinh-cong-tac-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-trong-nganh-Y-te.doc    
1 - 20 Next

CỔNG THÔNG TIN Y TẾ ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​

Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn