Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Văn bản

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
79/QĐ-UBND09/01/2020Quyết định phê duyệt Chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2020
dinh kem.pdf    
200/2019/NQ-HĐND06/12/2019Nghị quyết quy định về việc hỗ trợ chi phí sử dụng hạ tầng, chi phí thuê nhà xưởng tại các khu, cụm công nghệ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 - 2025
hđnd nq200.pdf    
205/NQ-HĐND06/12/2019Nghị quyết về việc điều chỉnh sáp nhập, thành lập ấp, khu phố thuộc huyện Định Quán, huyện Thống Nhất và thành phố Long Khánh tỉnh Đồng Nai
hđnd nq 205.pdf    
204/2019/NQ-HĐND06/12/2019Nghị quyết ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
hđnd nq 204.pdf    
203/NQ-HĐND06/12/2019Nghị quyết về phê duyệt tổng biên chế, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020
hđnd nq 203.pdf    
202/2019/NQ-HĐND06/12/2019Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch giao thông vận tải đường bộ tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
hđnd nq 202.pdf    
191/NQ-HĐND05/12/2019Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2019 (đợt 2)
hđnd nq 191.pdf    
187/NQ-HĐND05/12/2019Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với đối tượng thuộc hộ nghèo không còn thành viên nào có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020
hđnd nq 187 hỗ trợ đv đt nghèo.pdf    
183/NQ-HĐND05/12/2019Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
hđnd nq 183.pdf    
182/NQ-HĐND05/12/2019Nghị quyết về xác nhận kết quả bãi nhiệm Ủy viên UBDN tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021
hđnd nq 182.pdf    
181/NQ-HĐND05/12/2019Nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
hđnd nq 181.pdf    
3800/QĐ-UBND 22/11/2019Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Y tế Đồng Nai
22019qd3800.pdf    
3809/QĐ-BYT27/08/2019Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn thực hành dược lâm sàng cho dược sĩ trong một số bệnh không lây nhiễm
dinh kem.pdf    
48/2014/QĐ-UBND28/10/2014Quyết định ban hành Quy định đào tạo sinh viên đại học y, dược chính quy theo địa chỉ sử dụng tỉnh Đồng Nai
48.2014 Quy dinh dao tao sinh vien theo DCSD.PDF    
121/NQ-HĐND11/07/2014Nghị quyết về việc đào tạo sinh viên đại học y, dược chính quy theo địa chỉ sử dụng tỉnh Đồng Nai
121.2014.NQ Dao tso SV theo dia chi su dung.pdf    
4690/QĐ-UBND30/12/2016Quyết định quy định chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2020
4690 QD 2016.PDF    
43/2016/NQ-HĐND09/12/2016Nghị quyết về chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2020
NQ 43-2016.PDF    
Hướng dẫn đính kèm 4707/SYT-VP30/09/2019Hướng dẫn mẫu hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin
DU THAO CV HUONG DAN HOP DONG THUE DICH VU CNTT 08.08.2019.DOC.doc    
35/2019/QĐ-UBND12/09/2019Quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành
22019qdqppl35.pdf    
44/2019/QH1414/06/2019Luật Phòng, chống tác hại của Rượu, bia
Luat PC Thuoc la.pdf    
1 - 20 Next

CỔNG THÔNG TIN Y TẾ ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​

Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn