• image01
  • image01

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN KỶ HỢI 2019 - DỊCH SỞI, TAY CHÂN MIỆNG, SỐT XUẤT HUYẾT ĐANG ĐE DỌA CHÚNG TA, NÊN: CHO TRẺ TỪ 9 - 60 THÁNG TUỔI TIÊM VẮC XIN, THƯỜNG XUYÊN RỬA TAY CHO TRẺ BẰNG XÀ PHÒNG; DIỆT LĂNG QUĂNG, KHÔNG ĐỂ MUỖI ĐỐT ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH”

Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Văn bản

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
57/2018/QĐ-UBND27/12/2018Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của Cổng thông tin điện tỉnh Đồng Nai
QD 57-2018- Quy Che Cong Thong tin Dt tinh.pdf    
7757/QĐ-BYT27/12/2018Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31/12/2018
qdb201877571.pdf    
1872/QĐ-BTTTT14/11/2018Quyết định công bố định mức kinh tế - kỹ thuật triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở
QĐ1872.PDF    
45/2018/QĐ-TTg09/11/2018Quyết định quy chế họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước
QD 45-2018 CP QUy dinh Ve Che Do hop.signed.pdf    
51/2018/QĐ-UBND16/11/2018Quyết định ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước
QD 51-2018 Quy Che BVBMNN tinh Dong Nai.pdf    
146/2018/NĐ-CP17/10/2018Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điêu của Luật bảo hiểm y tế
146 2018 ND-CP.signed.pdf    
49/2018/QĐ-UBND13/11/2018Quyết định ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
QD 49-2018.pdf    
50/2018/QĐ-UBND13/11/2018Quyết định ban hành Quy định quản lý vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
296709_1.pdf    
48/2018/QĐ-UBND 07/11/2018Quyết định ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
QD 48-2018 Quy Che BaoDam ATTT.pdf    
25/2018/TT-BYT28/09/2018Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
tt2018251.pdf    
3582/QĐ-UBND11/10/2018Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
3582 QD-UBND.pdf    
3574/QĐ-UBND11/10/2018Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông của tỉnh Đồng Nai
3574 QD-UBND.pdf    
5066/QĐ-BYT16/08/2018Quyết định ban hành Bộ chỉ số đo lường chất lượng dịch vụ chăm sóc Mắt
qdb201850661.pdf    
59/NQ-CP07/08/2015Nghị quyết về triển khai thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư
59-nq.signed.pdf    
19-2017/NQ-CP06/02/2017Nghị quyết về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020
19-2017.signed.pdf    
35/NQ-CP16/05/2016Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
35.signed.pdf    
43/2018/NĐ-CP12/03/2018Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải
43.signed.pdf    
28/2018/QĐ-UBND21/06/2018Quyết định ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu, phản ánh của người, doanh nghiệp qua Tổng đài Dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Nai
ubnd quy ch_ ph_i h_p 1022.pdf    
4883/QĐ-BYT08/08/2018Quyết định ban hành bổ sung danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 15/2018/TT-BYT
4883 qdebyt.pdf    
119/2018/NQ-HĐND06/07/2018Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
np11920181.pdf    
1 - 20 Next

CỔNG THÔNG TIN Y TẾ ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​

Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn