Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Văn bản

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
12/2019/TT-BYT28/06/2019Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
tt2019121.pdf    
2470/QĐ-BYT14/06/2019Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em
QD 2470 BYT.pdf    
2617/SYT-NV14/06/2019V/v thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
2617_SYT-NV.pdf    
Danh mục VBQPPL trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm 11/06/2019
BHXH.PDF    
04/2019/TT-BYT28/03/2019Thông tư Quy định việc phân cấp thẩm quyền, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính
TT 04-2019 BYT.PDF    
1245/QĐ-UBND25/04/2019Quyết định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành y tế tỉnh Đồng Nai
1245-QD-UBND.pdf    
02/2019/TT-BNV24/01/2019Thông tư quy định tiêu chuẩn dữ liệu đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điển tử
thongtu022019ttbnvtieuchuandulieubaoquantailieuluutrudientu.pdf    
01/2019/TT-BNV24/01/2019Thông tư quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
thongtu012019ttbnv.pdf    
44/2018/TT-BYT28/12/2018Thông tư quy định về kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và kế đơn kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thuốc hóa dược
qd44 byt.PDF    
01/2019/TT-BYT01/03/2019Thông tư quy định việc thực hiện điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền
TT 01-19BYT.PDF    
28/2018/QH1415/06/2018Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật liên quan đến quy hoạch
luật sửa đổi bổ sung 11 luật có liên quan đến quy hoạch.pdf    
35/2018/QH1420/11/2018Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch
luật sửa đổi 37 luật có liên quan đến quy hoạch.pdf    
140/QĐ-BYT15/01/2019Danh mục kỹ thuật đính kèm theo Quyết định số 140/QĐ-BYT ngày 15/01/2019
danh mu c tu o ng u o ng thu c hie n tt37 15.01.2019.pdf    
140/QĐ-BYT15/01/2019Quyết định ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về quy trình kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 37/2018/TT-BYT
qdb20191401.pdf    
57/2018/QĐ-UBND27/12/2018Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của Cổng thông tin điện tỉnh Đồng Nai
QD 57-2018- Quy Che Cong Thong tin Dt tinh.pdf    
7757/QĐ-BYT27/12/2018Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31/12/2018
qdb201877571.pdf    
1872/QĐ-BTTTT14/11/2018Quyết định công bố định mức kinh tế - kỹ thuật triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở
QĐ1872.PDF    
45/2018/QĐ-TTg09/11/2018Quyết định quy chế họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước
QD 45-2018 CP QUy dinh Ve Che Do hop.signed.pdf    
51/2018/QĐ-UBND16/11/2018Quyết định ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước
QD 51-2018 Quy Che BVBMNN tinh Dong Nai.pdf    
146/2018/NĐ-CP17/10/2018Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điêu của Luật bảo hiểm y tế
146 2018 ND-CP.signed.pdf    
1 - 20 Next

CỔNG THÔNG TIN Y TẾ ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​

Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn