• image01
  • image01

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 64 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/02/1955 - 27/02/2019) - CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN KỶ HỢI 2019 - DỊCH SỞI, TAY CHÂN MIỆNG, SỐT XUẤT HUYẾT ĐANG ĐE DỌA CHÚNG TA, NÊN: CHO TRẺ TỪ 9 - 60 THÁNG TUỔI TIÊM VẮC XIN, THƯỜNG XUYÊN RỬA TAY CHO TRẺ BẰNG XÀ PHÒNG; DIỆT LĂNG QUĂNG, KHÔNG ĐỂ MUỖI ĐỐT ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH”

Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Văn bản

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/2019/TT-BNV24/01/2019Thông tư quy định tiêu chuẩn dữ liệu đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điển tử
thongtu022019ttbnvtieuchuandulieubaoquantailieuluutrudientu.pdf    
01/2019/TT-BNV24/01/2019Thông tư quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
thongtu012019ttbnv.pdf    
44/2018/TT-BYT28/12/2018Thông tư quy định về kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và kế đơn kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thuốc hóa dược
qd44 byt.PDF    
01/2019/TT-BYT01/03/2019Thông tư quy định việc thực hiện điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền
TT 01-19BYT.PDF    
28/2018/QH1415/06/2018Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật liên quan đến quy hoạch
luật sửa đổi bổ sung 11 luật có liên quan đến quy hoạch.pdf    
35/2018/QH1420/11/2018Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch
luật sửa đổi 37 luật có liên quan đến quy hoạch.pdf    
140/QĐ-BYT15/01/2019Danh mục kỹ thuật đính kèm theo Quyết định số 140/QĐ-BYT ngày 15/01/2019
danh mu c tu o ng u o ng thu c hie n tt37 15.01.2019.pdf    
140/QĐ-BYT15/01/2019Quyết định ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về quy trình kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 37/2018/TT-BYT
qdb20191401.pdf    
57/2018/QĐ-UBND27/12/2018Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của Cổng thông tin điện tỉnh Đồng Nai
QD 57-2018- Quy Che Cong Thong tin Dt tinh.pdf    
7757/QĐ-BYT27/12/2018Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31/12/2018
qdb201877571.pdf    
1872/QĐ-BTTTT14/11/2018Quyết định công bố định mức kinh tế - kỹ thuật triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở
QĐ1872.PDF    
45/2018/QĐ-TTg09/11/2018Quyết định quy chế họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước
QD 45-2018 CP QUy dinh Ve Che Do hop.signed.pdf    
51/2018/QĐ-UBND16/11/2018Quyết định ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước
QD 51-2018 Quy Che BVBMNN tinh Dong Nai.pdf    
146/2018/NĐ-CP17/10/2018Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điêu của Luật bảo hiểm y tế
146 2018 ND-CP.signed.pdf    
49/2018/QĐ-UBND13/11/2018Quyết định ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
QD 49-2018.pdf    
50/2018/QĐ-UBND13/11/2018Quyết định ban hành Quy định quản lý vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
296709_1.pdf    
48/2018/QĐ-UBND 07/11/2018Quyết định ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
QD 48-2018 Quy Che BaoDam ATTT.pdf    
25/2018/TT-BYT28/09/2018Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
tt2018251.pdf    
3582/QĐ-UBND11/10/2018Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
3582 QD-UBND.pdf    
3574/QĐ-UBND11/10/2018Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông của tỉnh Đồng Nai
3574 QD-UBND.pdf    
1 - 20 Next

CỔNG THÔNG TIN Y TẾ ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​

Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn