Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Tổ chức cán bộ

Ngày 23 tháng 12 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3592/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai.

​Ngày 06 tháng 01 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 43/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh công bố sửa đổi 02 thủ tục hành chính và 02 quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế trong lĩnh vực Tổ chức cán bộ, bao gồm:

- Thủ tục bổ nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thủ tục miễn nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị trực thuộc, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Quyết định số 3592/QĐ-UBND và Quyết định số 43/QĐ-UBND để nghiên cứu và thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định khi có nhu cầu./.

Vi Thị Nhâm

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Trung - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai
Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​
Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn