Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Đồng Nai

Ngày 27 tháng 6 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1490/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Đồng Nai.

     Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố sửa đổi, bổ sung 09 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 09 quy trình nội bộ cấp tỉnh lĩnh vực Giám định y khoa; bãi bỏ 03 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 03 quy trình điện tử cấp tỉnh lĩnh vực Dược phẩm; sửa đổi, bổ sung 01 thủ tục hành chính cấp huyện và ban hành mới 01 quy trình điện tử cấp huyện (thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần) lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng, cụ thể:

     1. Sửa đổi, bổ sung 09 TTHC lĩnh vực Giám định y khoa:

     - Khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động

    - Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp

    - Hồ sơ khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động

    - Hồ sơ khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất

    - Hồ sơ khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai

    - Hồ sơ khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần

    - Hồ sơ khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát

    - Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động

    - Khám giám định tổng hợp

    2. Bãi bỏ 03 TTHC lĩnh vực Dược phẩm:

    - Thủ tục bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu

    - Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ dược liệu

    - Thủ tục bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu

    3. Sửa đổi 01 TTHC lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng

    Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

    Quyết định số 1490/QĐ-UBND được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế mục Văn bản chỉ đạo điều hành.

​Vi Thị NhâmTRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Trung - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai
Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​
Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn