Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Thực hiện ứng dụng phần mềm 'Sổ tay đảng viên điện tử' trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ

Đảng ủy Sở Y tế Đồng Nai vừa có công văn số 205 -CV/ĐUSYT gửi Cấp ủy các chi bộ trực thuộc về việc thực hiện ứng dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.

dang.jpg
Đảng ủy Sở Y tế trao giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.
 

     Theo đó, Thực hiện Công văn số 3450-CV/ĐUK ngày 26/7/2023 về thực hiện ứng dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; Công văn số 3453-CV/ĐUK ngày 28/7/2023 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về khẩn trương rà soát, phối hợp cập nhật thông tin đảng viên trên phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử.

        Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế đề nghị cấp ủy các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

    Tiếp tục triển khai cho tất cả đảng viên cài đặt sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử.

    Thực hiện đồng bộ việc sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề kể từ tháng 8/2023.

    Phối hợp rà soát, điều chỉnh, cập nhật thông tin đảng viên trên phần mềm, đảm bảo 100% đảng viên đều có tài khoản đăng nhập vào phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử.  

    Đề nghị cấp ủy các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện, gửi báo cáo tiến độ triển khai (theo mẫu đính kèm) và báo cáo kết quả ứng dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ về Đảng ủy Sở Y tế trước ngày 10 hàng tháng.

     Được biết, Thực hiện Kế hoạch số 266-KH/TU ngày 6-6-2023 của Ban TVTU về triển khai thực hiện thí điểm phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, trong kỳ sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 8 này, có 5 chi bộ được chọn sinh hoạt bằng hình thức ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử gồm: Chi bộ 2, Đảng ủy Bệnh viện nhi Đồng Nai (thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh); Chi bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy Long Khánh và Chi bộ 4, Đảng ủy xã Bình Lộc (thuộc Đảng bộ TP.Long Khánh); Chi bộ Trường THCS Nguyễn Hữu Cảnh, Đảng ủy xã Lâm San (thuộc Đảng bộ H.Cẩm Mỹ); Chi bộ Bưu điện Biên Hòa, Đảng ủy Bưu điện tỉnh (thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh).

    Việc thực hiện Sổ tay đảng viên điện tử là yêu cầu khách quan và thực sự cần thiết, giúp nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, qua đó góp phần đổi mới phương thức sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hoàn LêTRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Trung - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai
Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​
Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn