Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Danh sách đăng ký hành nghề

Danh sách đăng ký hành nghề BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC LONG THÀNH (31/5/2024)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Trung - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai
Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​
Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn