Đóng   Liên kết

Đóng   Tìm kiếm văn bản

Tìm kiếm
Đóng   Văn bản chỉ đạo điều hành

Số 4174/SYT-NVY ngày 21/11/2014

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 4673/QĐ-BYT ngày 10/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế

 
Số 4173/SYT-NVY ngày 21/11/2014

Vê việc triển khai thực hiện Quyết định số 4600/QĐ-BYT ngày 05/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

 
Số 4169/SYT-TCCB ngày 21/11/2014

Về việc báo cáo thực hiện TT 02/2008/TTLT-BYT-BNV

 
Số 4165/SYT-NVD ngày 21/11/2014

Về việc điều chỉnh Quyết định cấp SĐK vắc xin và sinh phẩm y tế.

 
Số 4164/SYT-TCCB ngày 21/11/2014

Về việc đánh giá thực trạng thực hiện NĐ 64/2009/NĐ-CP

 
Số 4140/KH-SYT ngày 20/11/2014

Kế hoạch triển khai kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân

 
Số 4167/SYT-KHTC ngày 21/11/2014

Về việc đóng góp ý kiến cho Dự thảo Đề án quy định mức kết cấu chi phí chi trả phụ cấp đặc thù vào giá địch vụ y tế và Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh.

 
Số 4155/SYT-KHTC ngày 20/11/2014

 Về việc báo cáo tình hình thực hiện xây dựng, bố trí phòng điều trị riêng cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục, học sinh trường giáo dưỡng mắc bệnh phải điều trị nội trú tại bệnh viện

 
Số 4153/SYT-NVY ngày 20/11/2014

 Về việ điều chỉnh việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2014

 
Số 4147/SYT-NVD ngày 20/11/2014

 Về việc tiếp tục thực hiện chương trình bình ổn giá thuốc các mặt hàng dược phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2014 và đầu năm 2015

 
Các Văn bản chỉ đạo điều hành đã đưa
  Số 4151/SYT-VP ngày 20/11/2014
  Số 4145/SYT-NVY ngày 20/11/2014
  Số 4144/SYT-NVY ngày 20/11/2014
  Số 4142/SYT-KHTC ngày 20/11/2014
  Số 1506/QĐ-SYT ngày 20/11/2014
 Trang sau
Xem bài viết theo ngày Đầu trang
Cơ quan chủ quản: Sở Y tế Đồng Nai Đăng Nhập  
2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai Chịu trách nhiệm nôi dung:
Tel: 061.942641 - Fax: 061.847269 Email: syt@dongnai.gov.vn