Đóng   Liên kết

Đóng   Tìm kiếm văn bản

Tìm kiếm
Đóng   Văn bản chỉ đạo điều hành

Số 754/SYT-NVY ngày 06/3/2015

 Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Nghị định 100 về kinh doanh và sử dụng SPDDTN

 
Số 752/SYT-NVY ngày 06/3/2015

 Về việc chuẩn bị kế hoạch hỗ trợ y tế cho tỉnh Champasak - Lào năm 2015

 
Số 751/SYT-QLHN ngày 06/3/2015

 Về việc hướng dẫn thực hiện quy định Bảo vệ môi trường cho các trạm y tế

 
Số 750/TB-SYT ngày 06/3/2015

 Thông báo về vei65c thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

 
Số 749/SYT-NVD ngày 06/3/2015

 Về việc cung cấp th6ong tin liên quan đến kháng sinh nhóm polymycin (thuốc chứa Clolistin và Natri Colismethat), thuốc chứa Valproat và thuốc chứa Testosteron.

 
Số 748/TB-SYT ngày 06/3/2015

 Thông báo đình chỉ lưu hành mỹ phẩm có công thức không đúng hồ sơ đã công bố

 
Số 727/SYT-NVD ngày 05/3/2015

 Về việc giảm giá thuốc trúng thầu năm 2014 cung ứng cho các cơ sở y tế

 
Số 744/KH-SYT ngày 05/3/2015

 Kế hoạch tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về hành nghề y dược tư nhân

 
Số 733/SYT-NVY ngày 05/3/2015

 Về việc điều chỉnh bổ sung danh sách lớp :"An toàn sinh học rong phòng thí nghiệm"

 
Số 732/SYT-NVY ngày 05/3/2015

 Về việc tăng cường thực hiện công tác Quốc phòng địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015

 
Các Văn bản chỉ đạo điều hành đã đưa
  Số 731/SYT-NVY ngày 05/3/2015
  Số 723/SYT-NVD ngày 05/3/2015
  Số 722/SYT-NVD ngày 05/3/2015
  Số 725/SYT-VP ngày 05/3/2015
  Số 724/SYT-VP ngày 05/3/2015
 Trang sau
Xem bài viết theo ngày Đầu trang
Cơ quan chủ quản: Sở Y tế Đồng Nai Đăng Nhập  
2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai Chịu trách nhiệm nôi dung:
Tel: 061.942641 - Fax: 061.847269 Email: syt@dongnai.gov.vn