Đóng   Liên kết

Đóng   Tìm kiếm văn bản

Tìm kiếm
Đóng   Văn bản chỉ đạo điều hành

Số 1381/SYT-NVY ngày 25/4/2015

 Về việc phối hợp phục vụ y tế Lễ khánh thành Dự án khôi phục, cải tạo Quốc lộ 20 đoạn Dầu Giây - Bảo Lộc

 
Số 84/TM-SYT ngày 25/4/2015

 Thư mời về việc đánh giá tác động của Chương trình IBM CSC Việt nam đến các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 
Số 477/QĐ-SYT ngày 24/4/2015

 Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ngành Y tế Đồng Nai lần thứ IV giai đoạn 2010 - 2015

 
Số 1376/SYT-VP ngày 25/4/2015

 Danh sách trực lễ 30/4/2015 và 01/5/2015 cơ quan văn phòng Sở Y tế từ ngày 28/4/2015 đến ngày 03/5/2015

 
Số 1375/SYT-NVY ngày 25/4/2015

 Về việc bảo đảm công tác khám, chữa bệnh, đảm bảo công tác an ninh trật tự trong dịp lễ 30-4 và 01-5

 
Số 1374/SYT-NVY ngày 24/4/2015

 Về việc phối hợp hỗ trợ y tế lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam

 
Số 1367/SYT-NVY ngày 24/4/2015

 Về việc cử cán bộ tham gia lớp tập huấn chẩn đoán và hỗ trợ điều trị ma túy các chất dạng thuốc phiện và ma túy tổng hợp dạng Amphetamine

 
Số 1361/TB-SYT ngày 24/4/2015

 Thông báo kết quả họp xét chọn điển hình tiên tiến ngành Y tế Đồng Nai giai đoạn 2010 - 2015

 
Số 1372/SYT-NVY ngày 24/4/2015

 Về việc thực hiện công văn số 1915/BYT-MT ngày 30/3/2015 của Bộ Y tế về việc hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2015

 
Số 1370/KH-SYT ngày 24/4/2015

 Kế hoạch hưởng ứng "Tuần lễ tiêm chủng" năm 2015

 
Các Văn bản chỉ đạo điều hành đã đưa
  Số 1368/SYT-NVY ngày 24/4/2015
  Số 1358/SYT-KHTC ngày 24/4/2015
  Số 1362/SYT-VP ngày 24/4/2015
  Số 1363/SYT-VP ngày 24/4/2015
  Số 1349/KH-SYT ngày 24/4/2015
 Trang sau
Xem bài viết theo ngày Đầu trang
Cơ quan chủ quản: Sở Y tế Đồng Nai Đăng Nhập  
2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai Chịu trách nhiệm nôi dung:
Tel: 061.942641 - Fax: 061.847269 Email: syt@dongnai.gov.vn