Đóng   Liên kết

Đóng   Tìm kiếm văn bản

Tìm kiếm
Đóng   Văn bản chỉ đạo điều hành

Số 174/GM-SYT ngày 23/10/2014

Giấy mời dự họp đánh giá công tác dược năm 2014 và triển khai công tác dược 2015

 
Số 3658/SYT-QLHN ngày 23/10/2014

Về việc quản lý thông tin người hành nghề

 
Số 3651/SYT-TTra ngày 23/10/2014

Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/2014 của Thanh tra Chính phủ

 
Số 3650/SYT-VP ngày 23/10/2014

Về việc thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước

 
Số 3649/SYT-TCCB ngày 23/10/2014

Về việc đề nghị nộp hồ sơ nâng lương trước hạn năm 2014

 
Số 164/CĐN ngày 23/10/2014

Về việc nhận tài liệu nghiệp vụ của Ủy ban kiểm tra

 
Số 3644/SYT-NVY ngày 23/10/2014

Về việc chấp thuận tổ chức mổ mắt từ thiện tại BVĐK huyện Vĩnh Cửu.

 
Số 3643/SYT-NVY ngày 23/10/2014

Về việc tổ chức bổ sung Vitamin A đợt 2 năm 2014

 
Số 3637/SYT-KHTC ngày 22/10/2014

Về việc đẩy nhanh thanh toán kế hoạch vốn CTMTQG năm 2013 chuyển nguồn sang năm 2014 và kế hoạch năm 2014

 
Số 3633/SYT-NVY ngày 22/10/2014

Về việc báo cáo thực trạng nghiên cứu khoa học lĩnh vực y, dược cổ truyền

 
Các Văn bản chỉ đạo điều hành đã đưa
  Số 3629/SYT-NVY ngày 22/10/2014
  Thể lệ hội thi tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai 2014
  Số 3626/SYT-TTra ngày 22/10/2014
  Số 3596/SYT-PC ngày 20/10/2014
  Số 3631/SYT-NVD ngày 22/10/2014
 Trang sau
Xem bài viết theo ngày Đầu trang
Cơ quan chủ quản: Sở Y tế Đồng Nai Đăng Nhập  
2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai Chịu trách nhiệm nôi dung:
Tel: 061.942641 - Fax: 061.847269 Email: syt@dongnai.gov.vn