Đóng   Liên kết

Đóng   Tìm kiếm văn bản

Tìm kiếm
Đóng   Văn bản chỉ đạo điều hành

Số 1744/SYT-NVY ngày 27/5/2015

 Về việc báo cáo công tác chăm sóc sức khỏe và giúp đỡ Hội người mù tại các cơ sở y tế

 
Số 1740/SYT-TTra ngày 27/5/2015

 Về việc ngăn chặn lợi dụng 70 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra để quyên góp kinh phí

 
Số 1739/SYT-NVY ngày 27/5/2015

 Về việc báo cáo công tác quản lý chất thải có khả năng tái chế

 
Số 1738/TB-SYT ngày 27/5/2015

 Về việc thông báo đăng ký và gửi báo cáo tham gia Hội nghị Khoa học kỹ thuật lần thứ 32 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học, Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh

 
Số 12/TB-HĐD ngày 27/5/2015

 Về việc đăng ký đề tài tham gia báo cáo tại Hội nghị Khoa học Điều dưỡng lần thứ 7 năm 2015

 
Số 64/CĐN ngày 27/5/2015

 

 
Số 1718/SYT-KHTC ngày 26/5/2015

 Về việc thực hiện tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên 08 tháng còn lại năm 2015

 
Số 62/GM-CĐN ngày 26/5/2015

 Giấy mời dự khai mạc và tham gia các hoạt động ngày hội tuổi thơ ngành Y tế năm 2015

 
Số 1713/KH-SYT ngày 26/5/2015

 Kế hoạch dự toán ngân sách phát triển khoa học và công nghệ ngành y tế tỉnh Đồng Nai năm 2015 - 2016

 
Số 1716/SYT-VP ngày 26/5/2015

 Về việc triển khai Chương trình số 3458/Ctr-UBND của UBND tỉnh

 
Các Văn bản chỉ đạo điều hành đã đưa
  Số 1715/SYT-VP ngày 26/5/2015
  Số 1712/SYT-VP ngày 26/5/2015
  Số 1707/SYT-PC ngày 26/5/2015
  Số 1684/SYT-NVD ngày 25/5/2015
  Số 1683/SYT-NVD ngày 25/5/2015
 Trang sau
Xem bài viết theo ngày Đầu trang
Cơ quan chủ quản: Sở Y tế Đồng Nai Đăng Nhập  
2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai Chịu trách nhiệm nôi dung:
Tel: 061.942641 - Fax: 061.847269 Email: syt@dongnai.gov.vn