Đóng   Liên kết

Đóng   Tìm kiếm văn bản

Tìm kiếm
Đóng   Văn bản chỉ đạo điều hành

Số 1949/QĐ-BTP ngày 20/8/2014

Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính. 

 
Số 139/KH-CĐN ngày 19/9/2014

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2014 trong CCVCLĐ.

 
Số 3156/SYT-PC ngày 18/9/2014

Về việc triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 và Quyết định số 1949/QĐ-BTP ngày 20/8/2014

 
Số 3169/SYT-NVY ngày 19/9/2014

Về việc tổ chức và báo cáo đánh giá 9 năm thi hành Nghị định số 163/2005/NĐ-CP về sản xuất và cung ứng muối Iốt cho người dân

 
Số 3149/SYT-KHTC ngày 18/9/2014

Về việc tự kiểm tra việc thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

 
Số 3153/SYT-PC ngày 18/9/2014

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ

 
Số 3139/SYT-NVY ngày 17/9/2014

Về việc thanh toán chi phí thuốc Interferon và Peginterferon trong điều trị viêm gan vi rút C

 
Số 3144/SYT-NVY ngày 18/9/2014

Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ửng Chiến dịch làm cho thể giới sạch hơn năm 2014

 
Số 3143/SYT-NVY ngày 18/9/2014

Về việc khảo sát, góp ý việc triển khai đánh giá chất lượng bệnh viện và báo cáo công tác triển khai Thông tư 19/2013//TT-BYT

 
Số 3140/SYT-NVY ngày 17/9/2014

Về việc cử cán bộ tham gia hỗ trợ công tác y tế phục vụ thi hành án tử hình

 
Các Văn bản chỉ đạo điều hành đã đưa
  Số 3136/SYT-NVD ngày 17/9/2014
  Số 3125/SYT-VP ngày 17/9/2014
  Số 138/KH-CĐN ngày 17/9/2014
  Số 137/CT-CĐN ngày 17/9/2014
  Số 136/KH-CĐN ngày 17/9/2014
 Trang sau
Xem bài viết theo ngày Đầu trang
Cơ quan chủ quản: Sở Y tế Đồng Nai Đăng Nhập  
2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai Chịu trách nhiệm nôi dung:
Tel: 061.942641 - Fax: 061.847269 Email: syt@dongnai.gov.vn