Đóng   Liên kết

Đóng   Tìm kiếm văn bản

Tìm kiếm
Đóng   Văn bản chỉ đạo điều hành

Số 2882/SYT-NVY ngày 06/7/2015

 Về việc hoạt động giám định pháp y tâm thần trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 
Số 2879/SYT-NVY ngày 06/7/2015

 Về việc phối hợp phục vụ y tế kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa VIII

 
Số 2877/SYT-NVY ngày 06/7/2015

 Về việc triển khai kế hoạch làm việc của Trường Đại học Y khoa Kanzawa Nhật bản

 
Số 2876/SYT-PC ngày 06/7/2015

 Về việc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự

 
Số 2874/SYT-NVY ngày 06/7/2015

 Về việc thông báo nội dung kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện 6 tháng đầu năm 2015

 
Số 2867/SYT-KHTC ngày 03/7/2015

 Về việc đăng ký chương trình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế

 
Số 89/CĐN ngày 03/7/2015

 Về việc đóng góp quỹ "Đền ơn đáp nghĩa " năm 2015

 
Số 231/GM-SYT ngày 03/7/2015

 Giấy mời dự Hội nghị giao ban ngành y tế tháng 7 năm 2015

 
Số 2860/SYT-QLHN ngày 03/7/2015

 Về việc thông báo lịch thẩm định cấp GPHĐ các trạm y tế (đợt 2)

 
Số 2857/SYT-NVD ngày 03/7/2015

 Về việc thông báo danh sách các cơ sở hành nghề Dược đã được cấp Giấy chứng nhận GPP-GDP tháng 3,4,5/2015

 
Các Văn bản chỉ đạo điều hành đã đưa
  Số 2856/SYT-VP ngày 03/7/2015
  Số 2747/SYT-NVY ngày 01/7/2015
  Biểu mẫu đính kèm Công văn số 2750/SYT-KHTC ngày 01/7/2015
  Số 2750/SYT-KHTC ngày 01/7/2015
  Số 2744/SYT-PC ngày 30/6/2015
 Trang sau
Xem bài viết theo ngày Đầu trang
Cơ quan chủ quản: Sở Y tế Đồng Nai Đăng Nhập  
2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai Chịu trách nhiệm nôi dung:
Tel: 061.942641 - Fax: 061.847269 Email: syt@dongnai.gov.vn