Đóng   Liên kết

Đóng   Tìm kiếm văn bản

Tìm kiếm
Đóng   Văn bản chỉ đạo điều hành

Số 2276/SYT-TCCB ngày 23/7/2014

Về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao trách nhiệm và chủ động phòng, chống tham nhũng

 
Số 2275/SYT-TCCB ngày 23/7/2014

Về việc góp ý kiến xây dựng Thông tư quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế

 
Số 2273/SYT-NVY ngày 23/7/2014

Về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định quản lý chất lượng xét nghiệm

 
Số 2272/SYT-NVY ngày 23/7/2014

Về việc tăng cường hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị

 
Số 2271/SYT-NVY ngày 23/7/2014

Về việc triển khai Quyết định số 2535/QĐ-BYT ngày 10/7/2014 của Bộ Y tế

 
Phụ lục đính kèm công văn số 2300/SYT-KHTC ngày 17/7/2014

 

 
Số 2265/SYT-NVY ngày 22/7/2014

Về việc hưởng ứng ngày hiến máu tình nguyện.

 
Số 2261/SYT-KHTC ngày 22/7/2014

Về việc đôn đốc thực hiện và giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014.

 
Số 2252/SYT-VP ngày 22/7/2014

Về việc thực hiện Thông báo số 218/TB-VPCP ngày 02/6/2014 của Văn phòng Chính phủ.

 
Số 2251/SYT-NVY ngày 22/7/2014

Về việc thay đổi lịch kiểm tra công tác y tế 6 tháng đầu năm 2014.

 
Các Văn bản chỉ đạo điều hành đã đưa
  Số: 2332/SYT-TCCB ngày 18/7/2014
  Số 110/CĐN ngày 21/7/2014
  Số 2324/SYT-KHTC ngày 18/7/2014
  Số 2321/SYT-NVD ngày 18/7/2014
  Phụ lục đính kèm Công văn 2299/SYT-KHTC ngày 17/7/2014
 Trang sau
Xem bài viết theo ngày Đầu trang
Cơ quan chủ quản: Sở Y tế Đồng Nai Đăng Nhập  
2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai Chịu trách nhiệm nôi dung:
Tel: 061.942641 - Fax: 061.847269 Email: syt@dongnai.gov.vn