Đóng   Liên kết

Đóng   Tìm kiếm văn bản

Tìm kiếm
Đóng   Văn bản chỉ đạo điều hành

Sớ 1155/SYT-NVY ngày 25/4/2014

Về việc tăng cường công tác kiểm tra chỉ đạo phòng chống dịch bệnh sởi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 
Số 1154/SYT-KHTC ngày 24/4/2014

Về việc góp ý kiến dự thảo báo cáo tình hình thực hiện công tá y tế 03 năm 2011 - 2013, ước thực hiện 05 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ 05 năm 2016-2020

 
Số 1149/SYT-VP ngày 24/4/2014

Danh sách trực lễ 304/2014 và 01/5/2014 cơ quan Văn phòng Sở Y tế Đồng Nai

 
Số 1144/SYT-VP ngày 24/4/2014

Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Y tế tỉnh Đồng Nai năm 2014

 
Số 1134/SYT-KHTC ngày 23/4/2014

Về việc phân công thực hiện Chương trình công tác II năm 2014 của Tỉnh ủy trên lĩnh vực y tế

 
Số 1135/SYT-NVY ngày 23/4/2014

 Về việc phục vụ lễ khánh thành 09 Nhà bia tại Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (1961-1962)

 
Số 1133/SYT-NVY ngày 23/4/2014

 Về việc tổ chức khám sức khoẻ cho lái xe

 
Số 1129/SYT-VP ngày 22/4/2014

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 08/4/2014 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh

 
Số 15/SY-SYT ngày 22/4/2014

Sao y công văn của Tỉnh ủy Đồng Nai

 
Số 1124/SYT-KHTC ngày 22/4/2014

Về việc báo cáo ước thực hiện kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2014 và dự toán năm 2015

 
Các Văn bản chỉ đạo điều hành đã đưa
  Số 1123/SYT-TCCB ngày 22/4/2014
  Số 1119/SYT-NVY ngày 22/4/2014
  Số 1115/SYT-NVY ngày 22/4/2014
  Số 1113/SYT-NVY ngày 22/4/2014
  Số 1112/SYT-NVY ngày 22/4/2014
 Trang sau
Xem bài viết theo ngày Đầu trang
Cơ quan chủ quản: Sở Y tế Đồng Nai Đăng Nhập  
2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai Chịu trách nhiệm nôi dung:
Tel: 061.942641 - Fax: 061.847269 Email: syt@dongnai.gov.vn