Đóng   Liên kết

Đóng   Tìm kiếm văn bản

Tìm kiếm
Đóng   Văn bản chỉ đạo điều hành

Số 3893/SYT-TCCB ngày 31/10/2014

Về việc đi nước ngoài đối với CBCC, VC thuộc ngành Y tế Đồng Nai

 
Số 3887/SYT-KHTC ngày 30/10/2014

Về việc chi phí thẩm định giá tài sản nhà nước và thời gian thực hiện thẩm định giá

 
Số 3777/SYT-VP ngày 30/10/2014

 Về vệc tham gia cuộc thi viết "Kỷ niệm sâu sắc về ngành Tài chính"

 
Số 180/GM-SYT ngày 30/10/2014

Giấy mời về việc dự Hội nghị giao ban ngành Y tế tháng 11/2014

 
Số 3769/SYT-KHTC ngày 30/10/2014

Về việc thông báo tổ chức khóa học kế toán trưởng doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp; bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

 
Số 3739/TB-SYT ngày 29/10/2014

Về việc thời gian thẩm định các xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về y tế năm 2014

 
Số 168/SY-CĐN ngày 29/10/2014

Về việc sao gửi hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2014)

 
Số 3747/SYT-NVD ngày 29/10/2014

Về việc thay đổi tên nhà thầu trúng thầu

 
Số 3731/SYT-KHTC ngày 28/10/2014

Về việc tăng cường công tác quản lý các nguồn thu tại đơn vị; hạn chế điều kiện tham ô, chiếm dụng tiền đơn vị

 
Số 167/BC-CĐN ngày 28/10/2014

Báo cáo việc thực hiện CHỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 gắn với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 272-QĐ/TU ngày 24/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Đồng Nai

 
Các Văn bản chỉ đạo điều hành đã đưa
  Số 3721/SYT-QLHN ngày 28/10/2014
  Số 3720/SYT-QLHN ngày 28/10/2014
  Số 3684/SYT-NVY ngày 27/10/2014
  Số 3679/SYT-TCCB ngày 27/10/2014
  Số 3674/SYT-NVD ngày 27/10/2014
 Trang sau
Xem bài viết theo ngày Đầu trang
Cơ quan chủ quản: Sở Y tế Đồng Nai Đăng Nhập  
2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai Chịu trách nhiệm nôi dung:
Tel: 061.942641 - Fax: 061.847269 Email: syt@dongnai.gov.vn