Đóng   Liên kết

Đóng   Tìm kiếm văn bản

Tìm kiếm
Đóng   Văn bản chỉ đạo điều hành

Số 1085/SYT-VP ngày 18/4/2014

Về việc cử cán bộ Y tế phục vụ họp mặt truyền thống tuyên huấn Biên Hòa - Bà Rịa - Long Khánh

 
Số 1084/SYT-VP ngày 18/4/2014

Về việc triển khai thực hiện Công văn số 2315/UBND-ĐT ngày 24/3/2014 của uBND tỉnh Đồng Nai

 
Số 1083/SYT-VP ngày 18/4/2014

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 604-QĐ/TU ngày 28/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 
Biểu mẫu báo cáo đính kèm công văn số 1044/SYT-NVY ngày 16/4/2014

 

 
Số 1076/SYT-NVY ngày 18/4/2014

Về việc tăng cường kiểm soát và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm lây sang người

 
Số 1075/SYT-NVY ngày 18/4/2014

Về việc triển khai thực hiện Công điện số 1696/CĐ-BYT ngày 05/42014 của Bộ Y tế

 
Số 1059/SYT-NVY ngày 17/4/2014

Về việc phối hợp tổ chức diễn tập phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch

 
Số 1056/SYT-VP ngày 17/4/2014

Về việc cử cán bộ tham dự Hội nghị tập huấn Quy tắc ửng xử

 
Số 54/GM-SYT ngày 17/4/2014

Giấy mời về việc dự hội nghị tổng kết Quy chế phối hợp công tác bảo vệ CTNB và ký kết Quy chế phối hợp công tác đảm bảo ANTT trên lĩnh vực y tế

 
Số 56/CĐN ngày 17/4/2014

Về việc khảo sát nắm tình hình tổ chức Hội nghị CBCCVCLĐ tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai

 
Các Văn bản chỉ đạo điều hành đã đưa
  Số 1053/SYT-VP ngày 17/4/2014
  Số 1050/SYT-TCCB ngày 17/4/2014
  Số 1044/SYT-NVY ngày 16/4/2014
  Số 1043/SYT-NVY ngày 16/4/2014
  Số 1042/SYT-NVY ngày 16/4/2014
 Trang sau
Xem bài viết theo ngày Đầu trang
Cơ quan chủ quản: Sở Y tế Đồng Nai Đăng Nhập  
2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai Chịu trách nhiệm nôi dung:
Tel: 061.942641 - Fax: 061.847269 Email: syt@dongnai.gov.vn