Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Phòng Nghiệp Vụ

I. Nhiệm vụ
A. Bộ phận Y:
1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:
Dự thảo các Quyết định, Chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về lĩnh vực nghiệp vụ y tế.
 2. Trình Chủ tịch UBND tỉnh:
a) Dự thảo các Quyết định, Chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực nghiệp vụ y tế;
b) Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong phòng chống dịch bệnh ở địa phương.
3. Trình Giám đốc Sở Y tế:
- Thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn nghiệp vụ, kỹ thuật của các cơ sở y tế trong và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh theo quy định; hướng dẫn và phân cấp của Bộ Y tế, trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.
- Danh mục kỹ thuật về khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, giám định, chỉnh hình, thẩm mỹ, chăm sóc sức khỏe sinh sản và dịch vụ kế hoạch hoá gia đình;
- Đủ điều kiện khám sức khỏe (tuyển dụng, định kỳ, lái xe);
- Triển khai các dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực y tế dự phòng;
- Đủ điều kiện ký hợp đồng khám bảo hiểm y tế;
4. Về lĩnh vực y tế dự phòng:
- Quyết định những biện pháp điều tra, giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh, thực hiện báo cáo dịch theo quy định của pháp luật;
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về nghiệp vụ, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; HIV/AIDS; bệnh xã hội; bệnh không lây nhiễm; bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, vệ sinh và sức khỏe lao động; dinh dưỡng cộng đồng; kiểm dịch y tế biên giới; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh; phối hợp thanh tra và xử lý các vi phạm. 
- Chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.
5. Về lĩnh vực khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng:
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định nghiệp vụ, quy chuẩn kỹ thuật đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, phẫu thuật tạo hình, giải phẫu thẩm mỹ, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế theo phân cấp và phân tuyến kỹ thuật; phối hợp thanh tra và xử lý các vi phạm.
6. Về lĩnh vực y dược cổ truyền:
- Tổ chức thực hiện việc kế thừa, phát huy, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trong phòng bệnh, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, nghiên cứu khoa học và sản xuất thuốc y dược cổ truyền tại địa phương;
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về y dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh; phối hợp thanh tra và xử lý các vi phạm.
7. Về lĩnh vực sức khỏe sinh sản:
- Chỉ đạo, hướng dẫn các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình nghiệp vụ về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình.
- Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản.
8. Về lĩnh vực bảo hiểm y tế:
- Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế;
- Kiểm tra và phối hợp thanh tra xử lý các vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế;
9. Về nghiên cứu khoa học:
- Triển khai, theo dõi thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ cho sự phát triển của ngành.
10. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của UBND tỉnh và Bộ Y tế.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.
B. Bộ phận Dược:
1. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trình UBND tỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành dược trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện khi kế hoạch đã được phê duyệt.
2. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trình chủ tịch UBND tỉnh các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành về lĩnh vực dược;
3. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế ban hành các văn bản theo thẩm quyền về quản lý Dược và mỹ phẩm phù hợp với thực tế địa phương và văn bản quy phạm pháp luật.
4. Thẩm định, trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt Danh mục thuốc chủ yếu; dự trù mua các loại thuốc thuộc danh mục thuốc kiểm sóat đặc biệt của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
5. Xây dựng kế họach và biện pháp đảm bảo đủ thuốc phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa.
6. Triển khai, hướng dẫn các cơ sở hành nghề dược trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định về nghiệp vụ chuyên môn trong sử dụng thuốc; kinh doanh thuốc, mỹ phẩm; nguyên liệu sản xuất thuốc, mỹ phẩm (sản xuất; bán buôn, bán lẻ; xuất khẩu, nhập khẩu; dịch vụ kiểm nghiệm; dịch vụ bảo quản).
7. Triển khai, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn tỉnh thực hiện quy chế, quy định về lĩnh vực dược, mỹ phẩm; hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý.
8. Triển khai các biện pháp phòng chống thuốc, mỹ phẩm giả, không đủ điều kiện lưu hành, không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
9. Thẩm định, cấp giấy chứng nhận “Thực hành tối phân phối thuốc - GDP”, “Thực hành tốt nhà thuốc - GPP”; Giấy phép nhận thuốc qua đường bưu điện; Thẻ “Người giới thiệu thuốc”.
10. Theo dõi, giám sát các họat động đăng ký sản xuất, lưu hành thuốc và vật tư y tế tiêu hao; hội thảo, thông tin, quảng cáo, giới thiệu thuốc, mỹ phẩm, tiếp nhận công bố lưu hành mỹ phẩm sản xuất trên địa bàn.
11. Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về giá thuốc, bình ổn giá thuốc trên địa bàn tỉnh.
12. Thống kê, tổng hợp, báo cáo công tác dược theo quy định.
13. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.
C. Bộ phận Quản lý hành nghề:
1. Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện việc quản lý hành nghề y, dược tư nhân theo quy định của Bộ Y tế và các ngành liên quan trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt. 
2. Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra thực hiện các quy định chuyên môn, nghiệp vụ, quy chuẩn kỹ thuật đối với các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân (các loại hình hành nghề y, y học cổ truyền, trang thiết bị y tế tư nhân; dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ xoa bóp; các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực dược tư nhân) theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế.
3. Chủ trì và phối hợp với các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở Y tế, Phòng Y tế huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa để thẩm định về chuyên môn, nghiệp vụ, quy chuẩn kỹ thuật đối với các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế.
4. Triển khai và tổ chức thực hiện việc cung cấp dịch vụ hành chính công thuộc phạm vi thẩm quyền Sở Y tế:
 - Tiếp nhận, xử lý và trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y, dược; giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược (gọi tắt là giấy phép) theo quy trình, để các cơ sở được phép hành nghề theo quy định của nhà nước trên địa bàn tỉnh.
 - Hậu kiểm các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân hợp pháp. Nội dung hậu kiểm bao gồm thời hạn sử dụng của giấy phép, giấy đăng ký kinh doanh, chấp hành việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định hành nghề y, dược theo sự chỉ đạo của cơ quan nhà nước cấp có thẩm quyền.
5. Đề xuất với Ban giám đốc Sở Y tế đình chỉ, thu hồi giấy phép đối với các cơ sở vi phạm theo phân cấp và quy định của pháp luật.
6. Tư vấn, hướng dẫn cơ sở hành nghề về các vấn đề đầu tư hành nghề y dược tư nhân: quy trình, thủ tục, nhân sự và các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế.
7. Tham gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong hệ thống y dược tư nhân để góp phần nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.
8. Lưu trữ hồ sơ cấp giấy phép và phục vụ công tác tra cứu, sao lục các hồ sơ cấp giấy phép của các cơ quan chức năng khi được sự đồng ý của lãnh đạo Sở Y tế.
9. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ cấp phép. Thực hiện quy trình ISO hành chính công. Lưu trữ văn bản quy phạm pháp luật và các loại văn bản khác liên quan đến hành nghề y, dược tư nhân nhằm phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu, soạn thảo văn bản liên quan.
10. Tổng hợp, theo dõi, báo cáo tình hình hoạt động hành nghề y, dược tư nhân thuộc phạm vi hoạt động  cho Giám đốc Sở Y tế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các  ngành liên quan, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế.
11. Phối hợp với Hội nghề nghiệp, các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Y tế; quản lý người hành nghề y, dược tư nhân sau cấp phép; triển khai các văn bản quy phạm pháp luật; tập huấn những quy định chuyên môn, nghiệp vụ cho người hành nghề y dược tư nhân.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế phân công.
II. Lãnh đạo Phòng Nghiệp Vụ 
1. Trưởng phòng Nghiệp vụ 
Họ và tên: Lê Quang Ánh
Ngày tháng năm sinh: 23/02/1964
Quê quán: Thừa Thiên Huế
Chức vụ: 
Chính quyền: Trưởng phòng Nghiệp vụ
Trình độ
Chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa II Quản lý y tế
Chính trị: Cao cấp
Ngoại ngữ: B Anh Văn
Tin học: Quản lý
Điện thoại: 02513.943766
2. Phó Trưởng phòng
Họ và tên:  Huỳnh Tú Anh
Ngày tháng năm sinh: 07/3/1968
Quê quán: Đồng Nai
Chức vụ:
Chính quyền: Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 
Trình độ:
Chuyên môn: Thạc sĩ Điều dưỡng
Chính trị: Cao Cấp
Ngoại ngữ: B Anh văn
Tin học: Văn phòng
Điện thoại: 02513.843911                     
Email: anhht@dongnai.gov.vn
3. Phó Trưởng phòng
Họ và tên: Nguyễn Duy Văn
Ngày tháng năm sinh: 20/3/1963
Quê quán: Nam Định
Chức vụ: 
Chính quyền: Trường Phòng Nghiệp Vụ 
Trình độ:
Chuyên môn: Dược sỹ chuyên khoa cấp I
Chính trị: Cao cấp
Ngoại ngữ: B Anh văn
Tin học: Văn phòng
Điện thoại:
Cơ quan:   02513.840654          
Email:  vannd.syt@dongnai.gov.vn
4. Phó Trưởng phòng
Họ và tên: Trần Văn Phú
Ngày tháng năm sinh: 12/3/1969
Quê quán: Quảng Bình
Chức vụ: 
Chính quyền: Phó Trường Phòng Nghiệp Vụ 
Trình độ:
Chuyên môn: Dược sỹ chuyên khoa cấp I
Chính trị:  Trung cấp
Ngoại ngữ: B Anh văn
Tin học: Văn phòng
Điện thoại:
Cơ quan: 02513.840654          
Email: phutv1@dongnai.gov.vn
5. Phó Trưởng phòng:
Họ và tên: Nguyễn Thị Lan
Ngày tháng năm sinh: 19/12/1967
Quê quán: Bắc Giang
Chức vụ: 
Chính quyền: Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ
Trình độ
Chuyên môn: Dược sỹ chuyên khoa cấp I
Chính trị: Cao cấp
Ngoại ngữ: B Anh Văn
Tin học: Quản lý
Điện thoại: 02513.943766


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Trung - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai
Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​
Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn