Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Nghiên cứu khoa học

170 /KH-LĐLĐ

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “TẾT LAO ĐỘNG” NĂM 2016

Xem tiếp

Số 2448/TB-SYT ngày 15/6/2016

Thông báo kết luận chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế tại buổi giao ban toàn ngành ngày 09/6/2016

Xem tiếp

Số 2447/SYT-NVY ngày 15/6/2016

V/v tổ chức Hội nghị đẩy mạnh thực hiện tin học hóa trong khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế; hướng dẫn trích chuyển dữ liệu lên Cổng dữ liệu

Xem tiếp

Công văn đính kèm Công văn số 2446/SYT-NVY ngày 15/6/2016

Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế

Xem tiếp

Số 2446/SYT-NVY ngày 15/6/2016

V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế

Xem tiếp

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Trung - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai
Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​
Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn