Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Quản lý dược - Mỹ phẩm

Quyết định về việc cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ hành nghề Dược - Đợt 191

Số 1101/QĐ-SYT ngày 18/9/2023

Xem tiếp

Quyết định về việc cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược

Quyết định về việc cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược - Đợt 190

Xem tiếp

Quyết định về việc cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược

Quyết định về việc cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược - Đợt 189

Xem tiếp

Quyết định về việc cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược

Quyết định về việc cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược - Đợt 188

Xem tiếp

Quyết định về việc cấp, cấp lại chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược và giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP)

Quyết định về việc cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược và giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) - Đợt 277

Xem tiếp

Danh sách cơ sở đăng ký cho nhân viên đã có chứng chỉ hành nghề dược

Danh sách cơ sở đăng ký cho nhân viên đã có chứng chỉ hành nghề dược NHÀ THUỐC PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NAM THÀNH PHÁT (18/5/2023)

Xem tiếp

Danh sách cơ sở đăng ký cho nhân viên đã có chứng chỉ hành nghề dược

Danh sách cơ sở đăng ký cho nhân viên đã có chứng chỉ hành nghề dược NHÀ THUỐC AN NHIÊN (05/9/2023)

Xem tiếp

Danh sách cơ sở đăng ký cho nhân viên đã có chứng chỉ hành nghề dược

Danh sách cơ sở đăng ký cho nhân viên đã có chứng chỉ hành nghề dược NHÀ THUỐC QUẦY THUỐC KIM TUYẾN (29/8/2023)

Xem tiếp

Danh sách người được cấp chứng chỉ hành nghề dược

Danh sách người được cấp chứng chỉ hành nghề dược NHÀ THUỐC CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ BỆNH VIỆN ÂU CƠ (10/6/2023)

Xem tiếp

Danh sách cơ sở dịch vụ thẩm mỹ thông báo đủ điều kiện hoạt động

Số 5461/SYT-NV ngày 05/9/2023

Xem tiếp
1 - 10 Next

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Trung - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai
Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​
Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn