Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Quản lý dược - Mỹ phẩm

Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề dược

Số 202/QĐ-SYT ngày 29/02/2024

Xem tiếp

Danh sách cơ sở thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GSP)

Số 780/SYT-NV ngày 23/02/2024

Xem tiếp

Quyết định về việc cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) - Đợt 7 năm 2024

Số 186/QĐ-SYT ngày 21/02/2024

Xem tiếp

Quyết định về việc cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) - Đợt 6 năm 2024

Số 165/QĐ-SYT ngày 31/01/2024

Xem tiếp

Quyết định về việc cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) - Đợt 5 năm 2024

Số 164/QĐ-SYT ngày 30/01/2024

Xem tiếp

Danh sách cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc

Số 795/SYT-NV ngày 26/02/2024

Xem tiếp

Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề dược

Số 188/QĐ-SYT ngày 22/02/2024

Xem tiếp

Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt phân phối thuốc Đợt 2 năm 2024

Quyết định số: 171/QĐ-SYT ngày 06/02/2024

Xem tiếp

Danh sách cơ sở thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GSP)

Số 477/SYT-NV ngày 29/01/2024

Xem tiếp

Danh sách cơ sở đăng ký cho nhân viên đã có chứng chỉ hành nghề dược

Danh sách cơ sở đăng ký cho nhân viên đã có chứng chỉ hành nghề dược NHÀ THUỐC NHÂN ĐỨC (08/01/2024)

Xem tiếp
1 - 10 Next

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Trung - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai
Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​
Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn