Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Ban Giám đốc Sở

1. Giám đốc:

Họ và Tên: Lê Quang Trung

Ngày tháng năm sinh: 09/09/1966

Quê quán: Đồng Nai

Trình độ:

Chuyên môn:Bác sỹ chuyên khoa cấp II

Chính trị: Cao cấp

Ngoại ngữ: C Anh văn

Tin học: Văn phòng

Điện thoại liên lạc: 0949439438

Email: trunglq@dongnai.gov.vn

2. Phó Giám đốc:

Họ và tên: Nguyễn Văn Bình

Ngày tháng năm sinh: 21/8/1968

Trình độ

Chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa cấp II Quản lý y tế

Chính trị: Cao cấp

Ngoại ngữ: C Anh văn

Tin học: Văn phòng

Điện thoại: 0913729092

Email: binhnv.syt@dongnai.gov.vn

3. Phó Giám đốc:

Họ và Tên: Võ Thị Ngọc Lắm

Ngày tháng năm sinh: 12/11/1972

Quê quán: Long An

Trình độ:

Chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý KH&CN

Chính trị: Cao cấp

Ngoại ngữ:  Anh văn B1

Tin học: Văn phòng

Điện thoại: 0908515085
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Trung - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai
Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​
Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn