Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Thông tin đấu thầu

Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu, E-HSMT các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc sử dụng tại các cơ sở bán lẻ trong khuôn viên cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế năm 2023 - 2024

Số 865/QĐ-SYT

Xem tiếp

Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu, E-HSMT các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc, dược liệu, vị thuốc cổ truyền bổ sung lần 1 sử dụng tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023 - 2024

Số 864/QĐ-SYT ngày 26/7/2023

Xem tiếp

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị tiền đấu thầu các gói mua thuốc bổ sung lần 1 sử dụng tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh và các gói thầu mua thuốc sử dụng tại cơ sở bán lẻ trong khuôn viên cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế năm 2023

Số 455/TB-SYT ngày 26/7/2023

Xem tiếp

Quyết định về việc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu các mặt hàng tham dự các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc sử dụng tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023-2024

Số 735/QĐ-SYT ngày 06/7/2023

Xem tiếp

V/v xây dựng danh mục mua sắm, dự toán các gói thầu vật tư y tế, hóa chất, thuốc thử, chất hiệu chuẩn in vitro giai đoạn năm 2024-2025

Số 2855/SYT-BMT ngày 08/6/2023

Xem tiếp

V/v cung cấp bảng chào giá các gói thầu mua Thuốc bổ sung lần I năm 2023-2024 và thuốc sử dụng tại các cơ sở bán lẻ trong khuôn viên cơ sở KCB trực thuộc Sở

Số 2151/SYT-BMT ngày 04/5/2023

Xem tiếp

V/v cungc ấp lại bảng chào giá các gói thầu mua VTYT-HC bổ sung lần 1 năm 2023-2024

Số 2119/SYT-BMT ngày 28/4/2023

Xem tiếp

Về việc tiếp tục cung cấp báo giá gói thầu mua VTYT, HC bổ sung lần 1 năm 2023-2024

Số 1579/SYT-BMT ngày 03/4/2023

Xem tiếp

Đề nghị cung cấp báo giá gói thầu mua VTYT, HC bổ sung lần I năm 2022-2023

Đề nghị cung cấp báo giá gói thầu mua VTYT, HC bổ sung lần I năm 2022-2023

Xem tiếp

V/v mời đơn vị quan tâm tham gia tư vấn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch

Số 1337/SYT-KHTC ngày 21/3/2023

Xem tiếp
1 - 10 Next

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Trung - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai
Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​
Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn