Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Thông tin đấu thầu

V/v mời đơn vị quan tâm tham gia tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Triển khai hệ thống Tư vấn khám chữa bệnh từ xa

Số 2765/SYT-VP ngày 10/6/2024

Xem tiếp

V/v mời đơn vị quan tâm tham gia tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư thiết bị đầu cuối công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số ngành Y tế Đồng Nai

Số 1962/SYT-VP ngày 02/5/2024

Xem tiếp

Thông báo mời chào giá

Số: 75/TB-SYT ngày 19/02/2024

Xem tiếp

Thông báo mời chào giá

Số: 72/TB-SYT ngày 16/02/2024

Xem tiếp

Thông báo v/v yêu cầu báo giá các mặt hàng vật tư y tế, hóa chất, thuốc thử, chất hiệu chuẩn in vitro sử dụng tại các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế năm 2024-2025

Số 701/TB-SYT ngày 18/10/2023

Xem tiếp

Thư mời chào giá các nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn

Số 704/TM-SYT ngày 18/10/2023

Xem tiếp

Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu, E-HSMT các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc sử dụng tại các cơ sở bán lẻ trong khuôn viên cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế năm 2023 - 2024

Số 865/QĐ-SYT

Xem tiếp

Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu, E-HSMT các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc, dược liệu, vị thuốc cổ truyền bổ sung lần 1 sử dụng tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023 - 2024

Số 864/QĐ-SYT ngày 26/7/2023

Xem tiếp

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị tiền đấu thầu các gói mua thuốc bổ sung lần 1 sử dụng tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh và các gói thầu mua thuốc sử dụng tại cơ sở bán lẻ trong khuôn viên cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế năm 2023

Số 455/TB-SYT ngày 26/7/2023

Xem tiếp

Quyết định về việc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu các mặt hàng tham dự các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc sử dụng tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023-2024

Số 735/QĐ-SYT ngày 06/7/2023

Xem tiếp
1 - 10 Next

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Trung - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai
Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​
Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn