Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Cải cách hành chính

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai

Ngày 15/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 1958/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Đồng Nai

Ngày 27 tháng 6 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1490/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp

Sở Y tế tổ chức Tọa đàm chuyên đề về cải cách hành chính

Thực hiện Kế hoạch số 1545/KH-SYT ngày 30/3/2023 của Giám đốc Sở Y tế về tổ chức Tọa đàm chuyên đề “Tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong giai đoạn tới”.

Xem tiếp

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Tổ chức cán bộ

Ngày 23 tháng 12 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3592/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Sở Y tế

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai, mới đây Sở Y tế đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2023.

Xem tiếp

Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

Số 19/QĐ-SYT ngày 09/01/2023

Xem tiếp

Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025

Ngày 31 tháng 10 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 232/KH-UBND về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025.

Xem tiếp

Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính ngành y tế

Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giải quyết thủ tục hành chính được Sở Y tế thực hiện hiệu quả. Hiện nay, Sở Y tế đang thực hiện 62 thủ tục hành chính ở mức độ 3 và 52 thủ tục hành chính ở mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (https://dichvucong.dongnai.gov.vn/) và Bộ Y tế (lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế). Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính ngành Y tế trên nền tảng số.

Xem tiếp

Đơn giản hóa thủ tục hành chính để thuận tiện cho người dân

Sở Y tế vừa kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDCĐồng Nai) và Trung tâm Giám định y khoa tỉnh.

Xem tiếp

Kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của Sở Y tế

Căn cứ Kế hoạch số 705/KH-SYT ngày 24/01/2022 của Sở Y tế về kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Y tế Đồng Nai năm 2022.

Xem tiếp
1 - 10 Next

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Trung - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai
Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​
Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn