Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Chính sách mới tăng quyền lợi cho người tham gia BHYT

Ngày 19/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP (Nghị định 75) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 18/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Nghị định 75 có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 12 năm 2023.

thambenh.jpg
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân đang diều trị tại BV ĐKKV Long Khánh.
 

    Theo đó, so với Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, Nghị định 75 đã sửa đổi, bổ sung 10 nội dung, 3 biểu mẫu và bãi bỏ 4 khoản, trong đó có một số điểm mới  theo hướng tăng quyền lợi cho người tham gia BHYT, cụ thể như sau:

    Bổ sung 2 nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước (NSNN) đóng và hỗ trợ mức đóng BHYT, gồm: 

    (1) Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong khách chiến chống Pháp và chống Mỹ thuộc đối tượng được NSNN đóng BHYT. 

    (2) Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã mới thoát khỏi vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ là nhóm đối tượng được NSNN hỗ trợ đóng BHYT tối thiểu 70% trong thời gian 36 tháng, kể từ ngày 01/11/2023.

   Bổ sung, nâng mức hưởng khám chữa bệnh BHYT

   - Nâng mức hưởng từ 80% lên 100% chi phí KCB BHYT cho một số nhóm đối tượng là người có công với cách mạng quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP như: Người tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc,  thanh niên xung phong; dân công hỏa tuyến; cán bộ, chiến sĩ công an đã được giải quyết hưởng chế độ theo quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;.

   - Nâng mức hưởng từ 80% lên 95% chi phí KCB BHYT cho các đối tượng: Thân nhân của người có công với cách mạng sống ở gia đình như: Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Người phục vụ thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; Người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên,…

    Quy định về thủ tục KCB BHYT

   Khi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ BHYT có ảnh hoặc CCCD; trường hợp xuất trình thẻ BHYT chưa có ảnh thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác hoặc giấy tờ được định danh điện tử mức độ 2  trên phần mềm VNeID khi đi KCB.

    Sửa đổi, bổ sung nguyên tắc thanh toán

    Nghị định số 75 quy định, chi phí dịch vụ khám bệnh, chi phí dịch vụ ngày giường bệnh và chi phí dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm đã được sử dụng cho người bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng của người tham gia BHYT được thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng cho người bệnh và mức giá theo quy định hiện hành. 

    Chi phí thuốc, hóa chất, vật tư y tế chưa được tính trong giá dịch vụ KCB BHYT hoặc sử dụng trong các dịch vụ kỹ thuật chưa được ban hành giá KCB BHYT đã được sử dụng cho người bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng của người tham gia BHYT được thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng và giá mua theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

    Các quy định này tạo điều kiện cho cơ sở KCB nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động và bảo đảm quyền lợi của người bệnh BHYT, quản lý, sử dụng quỹ BHYT an toàn, đúng quy định.

    Sửa đổi, bổ sung quyền và trách nhiệm của cơ sở KCB BHYT 

    Cơ sở KCB BHYT được cung cấp thông tin kịp thời khi hệ thống thông tin giám định BHYT phát hiện có gia tăng chi phí KCB BHYT cao so với mức chi phí bình quân của cơ sở KCB cùng hạng, cùng tuyến, cùng chuyên khoa để kịp thời rà soát, kiểm tra xác minh, thực hiện giải pháp điều chỉnh phù hợp.

    Thiết lập hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện để thực hiện đúng quy định của pháp luật về chuẩn dữ liệu đầu vào, chuẩn dữ liệu đầu ra, trích chuyển dữ liệu điện tử, chuyển đổi số và giao dịch điện tử trong lĩnh vực y tế;

    Rà soát, ban hành kịp thời các quy trình, hướng dẫn chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, các biện pháp phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế theo thẩm quyền; tổ chức kiểm tra, rà soát việc thực hiện thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng quy định của pháp luật; chủ động phát hiện, rà soát, kiểm tra xác minh các chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng cao tại cơ sở theo kiến nghị, cảnh báo của cơ quan bảo hiểm xã hội và điều chỉnh phù hợp.

   Ngoài ra, Nghị định 75 cũng lưu ý: Người tham gia bảo hiểm y tế vào cơ sở KCB để điều trị trước ngày Nghị định này có hiệu lực (tức trước ngày 03/12/2023) nhưng ra viện từ ngày Nghị định này có hiệu lực, thì được quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi được hưởng và mức hưởng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

Bích NgọcTRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Trung - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai
Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​
Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn