Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Tăng cường công tác giám định pháp y

Để đảm bảo công tác giám định pháp y được triển khai chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật, Giám đốc Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

Bs Gio.jpg 
Giám đốc Trung tâm Pháp y đang thực hiện giám định mẫu vật trong một vụ án.
 
 

​     Thanh tra Sở phối hợp với Phòng Nghiệp vụ và các đơn vị liên quan tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động giám định pháp y đối với Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng Nai. Văn phòng Sở Phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có chính sách đãi ngộ phù hợp cho cán bộ làm công tác giám định pháp y, quan tâm phát triển đội ngũ giám định viên (GĐV) bao gồm cả GĐV làm việc chuyên trách và GĐV làm việc kiêm nhiệm để đảm bảo đủ số lượng, chất lượng GĐV tham gia thực hiện các quy trình giám định (Giám định thương tích, tử thi, độc chất, tình dục, giám định mô bệnh học, giám định trẻ em bị hành hạ ngược đãi…) theo đúng quy định của pháp luật.  

    Phối hợp với các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố rà soát các bác sỹ hiện có tại đơn vị (chuyên khoa ngoại, phụ sản, nhi, sinh hóa, giải phẫu bệnh…) nếu có đủ các điều kiện về trình độ chuyên môn, thời gian thực tế hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 11/2022/TT-BYT ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Bộ Y tế quy định, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, cấp thẻ, miễn nhiệm, thu hồi thẻ giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần để lập Kế hoạch, lộ trình thực hiện việc cử đi học lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giám định, trình UBND tỉnh xem xét bổ nhiệm GĐV pháp y theo quy định.

    Phòng Kế hoạch - Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất UBND tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để làm công tác chuyên môn. Phòng Nghiệp vụ hướng dẫn Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện các hướng dẫn chuyên môn, các quy định về giám định pháp y. 

   Trung tâm Pháp Y tỉnh Đồng Nai Triển khai đầy đủ, nghiêm túc đúng quy trình giám định pháp y, biểu mẫu giám định theo quy định tại Thông tư số 13/2022/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Bộ Y tế về ban hành quy trình, biểu mẫu giám định pháp y, thời hạn, nhân lực thực hiện giám định pháp y và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

   Được biết, trung bình mỗi năm Trung tâm Pháp Y Đồng Nai thực hiện khoảng 2,5 ngàn vụ giám định tử thi, giám định thương tật, giám định xâm hại tình dục, giám định hồ sơ, giám định hung khí gây án…, số lượng đứng thứ 3 cả nước, chỉ sau Trung tâm Pháp Y TP.HCM và Hà Nội.

Hoàn LêTRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Trung - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai
Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​
Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn