Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai

Ngày 15/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 1958/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai.

​     Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh công bố 01 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 01 quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung như sau: Thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B.

    Sở Y tế triển khai đến các đơn vị trực thuộc, các cơ sở y tế tư nhân, các cơ sở kinh doanh, sản xuất trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh để nghiên cứu và thực hiện thủ tục hành chính theo quy định khi có nhu cầu,

    Quyết định số 1958/QĐ-UBND được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế mục Văn bản chỉ đạo điều hành./.

Vi Thị nhâmTRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Trung - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai
Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​
Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn