Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Đơn giản hóa 17 thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế năm 2023

Ngày 14 tháng 9 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2188/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Đồng Nai năm 2023.

     ​Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông qua phương án đơn giản hóa đối với 254 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Đồng Nai.

     Trong lĩnh vực y tế có 17 thủ tục hành chính được thông qua phương án đơn giản hóa, gồm 04 thủ tục lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh; 02 thủ tục lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng; 09 thủ tục lĩnh vực Giám định y khoa; 01 thủ tục lĩnh vực Y tế dự phòng và 01 thủ tục lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

    Các thủ tục hành chính được đề xuất giảm thời gian giải quyết cũng như đơn giản hóa thành phần hồ sơ, bãi bỏ thủ tục hành chính không cần thiết, góp phần tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính./.

Vi Thị Nhâm - Văn phòng Sở Y tếTRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Trung - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai
Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​
Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn