Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Sửa đổi, bổ sung mức phí đối với 11 thủ tục hành chính lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

Thực hiện Quyết định số 3813/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mức phí theo Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

​     Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế, ngày 23 tháng 10 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2588/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai.

     Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung 11 thủ tục hành chính cấp tỉnh Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi, bổ sung mức phí) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.

    Quyết định số 2588/QĐ-UBND được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế mục Văn bản chỉ đạo điều hành.

Vi Thị Nhâm./.TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Trung - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai
Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​
Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn