Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Sở Y tế

Kế hoạch số 542/KH-SYT ngày 09/02/2023 về kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023.

​     Nhằm đánh giá chất lượng và tiến độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của các phòng chuyên môn Sở và các đơn vị; rà soát những thuận lợi, khó khăn, kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Y tế đã thành lập Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023. Tổ kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật vào ngày 14/11/2023.

    Qua công tác kiểm tra, Tổ kiểm tra nhận xét Trung tâm đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, có sự quan tâm trong công tác chỉ đạo điều hành của người đứng đầu cũng như thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ, xử lý và trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp; thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo; việc rà soát, đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính; công tác tuyên truyền cải cách hành chính; xử lý văn bản điện tử,... Bên cạnh đó, Tổ kiểm tra cũng đã chỉ ra một số nội dung đơn vị thực hiện chưa tốt như: sáng kiến cải cách hành chính; có phương thức tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; niêm yết hồ sơ mẫu, mẫu đơn; cung cấp đầy đủ tin bài tuyên truyền về cải cách hành chính; ứng dụng chứng thư số…Tổ kiểm tra đã đề nghị các đơn vị khẩn trương khắc phục các nội dung còn tồn tại trong thời gian tới.

Vi Thị Nhâm./.TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Trung - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai
Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​
Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn