Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Kiện toàn nhân sự Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Sở Y tế

Ngày 22 tháng 11 năm 2023, Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 1382/QĐ-SYT về việc kiện toàn nhân sự Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai.

​    Theo đó, ông Lê Quang Trung - Giám đốc Sở là Trưởng ban Ban chỉ đạo, ông Lưu Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở là Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo là trưởng phòng hoặc phó trưởng phòng phụ trách các phòng chuyên môn Sở, Chánh Thanh tra Sở, Văn phòng Sở.

    Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế; chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của ngành y tế, các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh trong ngành y tế.

    Các thành viên Ban chỉ đạo tham mưu thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ của phòng và các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

    Văn phòng Sở là đầu mối tổng hợp kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của ngành và các nội dung hoạt động của Ban Chỉ đạo.

​Vi Thị Nhâm/.TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Trung - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai
Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​
Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn