Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Bộ Y tế tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đối với các quy định về thủ tục hành chính, các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Y tế

Ngày 01 tháng 12 năm 20223, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế đã tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đối với các quy định về thủ tục hành chính, các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) của Bộ Y tế với sự chủ trì của Tiến sĩ Hà Anh Đức - Chánh Văn phòng Bộ. Tham dự Tọa đàm có các đại biểu đại diện một số Vụ/Cục thuộc Bộ Y tế; đại điện lãnh đạo Sở, lãnh đạo phòng, công chức phụ trách công tác cải cách hành chính của 34 Sở Y tế và đại điện các doanh nghiệp/hiệp hội.

​  Toadam CCHCBYT.jpg
Quang cảnh buổi Tọa đàm
 
  Theo Báo cáo của Bộ Y tế, tính đến tháng 10 năm 2023, Bộ Y tế áp dụng và đang công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC là 488 TTHC thuộc 11 lĩnh vực. Trong năm 2023, Bộ Y tế đã ban hành 14 Quyết định công bố mới 15 TTHC, sửa đổi, bổ sung 122 TTHC, bãi bỏ 43 TTHC trong lĩnh vực y tế. Về phân cấp giải quyết TTHC, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án phân cấp 69 TTHC trong 07 lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Y tế. Bộ Y tế phải hoàn thành nhiệm vụ ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 14 Thông tư, 04 Nghị định để thực thi phương án đã được phê duyệt. Hiện nay, Bộ Y tế đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định việc phân cấp giải quyết TTHC và đang trong giai đoạn xin ý kiến góp ý để hoàn thiện, trình Bộ trưởng ban hành.

   Bộ Y tế cũng đã ban hành Quyết định số 3096/QĐ-BYT ngày 02/8/2023 về việc công bố 68 TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế (10 TTHC nội bộ giữa Bộ Y tế với các cơ quan hành chính nhà nước và 58 TTHC nội bộ trong Bộ Y tế). Thực hiện phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý, đến tháng 10/2023, Bộ Y tế đã ban hành theo thẩm quyền bãi bỏ được 16 TTHC, cắt giảm, đơn giản được 10 TTHC liên quan đến hoạt động kinh doanh.

   Tại buổi Tọa đàm, Văn phòng Bộ và các Vụ/Cục thuộc Bộ Y tế cũng đã giải đáp các khó khăn, vướng mắc của Sở Y tế các tỉnh, thành phố cũng như các doanh nghiệp trong công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần thực hiện thống nhất, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế.

Vi Thị NhâmTRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Trung - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai
Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​
Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn