Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được ban hành mới và bị bãi bỏ trong Lĩnh vực Y tế dự phòng

Ngày 28 tháng 12 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3445/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai.

​Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã công bố ban hành mới 02 thủ tục hành chính và bãi bỏ 02 thủ tục hành chính cấp tỉnh Lĩnh vực Y tế dự phòng; ban hành mới 02 quy trình điện tử và bãi bỏ 02 quy trình điện tử cấp tỉnh Lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, bao gồm:

- Thủ tục cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp;

- Thủ tục cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Quyết định số 3445/QĐ-UBND được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế mục Văn bản chỉ đạo điều hành.

​Vi Thị Nhâm


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Trung - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai
Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​
Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn