Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được ban hành mới Lĩnh vực Tài chính y tế

Ngày 08 tháng 01 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 37/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được ban hành mới Lĩnh vực Tài chính y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Y tế tỉnh Đồng Nai (bao gồm thẩm quyền giải quyết của ngành Y tế, Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, Bảo hiểm xã hội cấp huyện).

     Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố danh mục 05 thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và 05 quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện được ban hành mới Lĩnh vực Tài chính y tế, bao gồm:

     - Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

    - Ký Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế lần đầu;

    - Ký Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế hằng năm;

    - Ký Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bổ sung chức năng, nhiệm vụ, phạm vi chuyên môn, hạng bệnh viện trong việc thực hiện khám bệnh, chữa bệnh;

    - Thanh toán chi phí Khám bệnh, chữa bệnh một số trường hợp giữa cơ sở Khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan Bảo hiểm xã hội.

    Quyết định số 37/QĐ-UBND được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế mục Văn bản chỉ đạo điều hành./.

​Vi Thị NhâmTRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Trung - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai
Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​
Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn