Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Chủ tịch UBND tỉnh công bố ban hành mới 25 thủ tục hành chính, bãi bỏ 42 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

Ngày 02 tháng 02 năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 303/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Y tế tỉnh Đồng Nai.

    ​Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố ban hành mới 25 thủ tục hành chính lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh; sửa đổi 05 thủ tục hành chính lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh, 03 thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm và 02 thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế dự phòng; bãi bỏ 42 thủ tục hành chính lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh.

     Quyết định số 303/QĐ-UBND được đăng tải trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-quyet-dinh-cong-bo-chi-tiet.html?ma_quyet_dinh=84942

    Nội dung của các thủ tục hành chính thực hiện theo Quyết định số 19/QĐ-BYT ngày 03 tháng 01 năm 2024, Quyết định số 150/QĐ-BYT ngày 18 tháng 01 năm 2024, Quyết định số 159/QĐ-BYT ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế đã được cập nhật công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

    Sở Y tế thông báo đến công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh được biết và thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định khi có nhu cầu./.

​Vi Thị NhâmTRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Trung - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai
Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​
Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn