Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Bãi bỏ 42 thủ tục hành chính, quy trình điện tử lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh

Sở Y tế Đồng Nai vừa có văn bản gửi đến các đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về công bố danh mục, quy trình giải quyết thủ tục hành chính được ban hành mới, được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Y tế.

Ks tien.jpg
Chuyên viên Sở Y tế giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm hành chính công tỉnh.
 

     Theo đó, tại Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 và Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 21/02/2024 (đính kèm), Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố ban hành mới 25 thủ tục hành chính, quy trình nội bộ, điện tử lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh; sửa đổi 5 thủ tục hành chính lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh, 3 thủ tục hành chính, quy trình điện tử lĩnh vực Dược phẩm và 2 thủ tục hành chính, quy trình điện tử lĩnh vực Y tế dự phòng; bãi bỏ 42 thủ tục hành chính, quy trình điện tử lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh. 

    Đề nghị các đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai, phổ biến đến công chức, viên chức, người lao động của đơn vị và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh được biết và thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định khi có nhu cầu.

Hoàn LêTRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Trung - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai
Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​
Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn