Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Công bố 11 thủ tục hành chính và 11 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh và lĩnh vực Y tế dự phòng

Ngày 23/02/2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 448/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Y tế tỉnh Đồng Nai (có hiệu lực kể từ ngày ký).

     Ngày 28/02/2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 473/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Y tế tỉnh Đồng Nai (có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2024).

     Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố 09 thủ tục hành chính và 09 quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh; công bố 02 thủ tục hành chính và 02 quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y tế dự phòng, bao gồm các thủ tục:

    - Thủ tục cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe

    - Thủ tục khám sức khỏe định kỳ của người lái xe ô tô

    - Thủ tục cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên

   - Thủ tục cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi

   - Thủ tục cấp giấy khám sức khỏe cho người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự

    - Thủ tục khám sức khỏe định kỳ

   - Thủ tục cấp giấy chứng nhận sức khỏe đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục I

   - Thủ tục cấp giấy chứng nhận sức khỏe đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định tại Phụ lục I nhưng mắc một hoặc một số bệnh, tật quy định tại Phụ lục II

   - Thủ tục khám sức khỏe định kỳ đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

    - Thủ tục cấp phát thuốc methadone cho người bệnh đặc biệt điều trị tại nhà

    - Thủ tục cấp phát thuốc methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại cơ sở khám, chữa bệnh.

​Vi Thị NhâmTRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Trung - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai
Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​
Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn