Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Công bố sửa đổi 08 thủ tục hành chính và bãi bỏ 03 thủ tục hành chính lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh

Ngày 10 tháng 4 năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 970/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ, điện tử giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Y tế tỉnh Đồng Nai.

     ​Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố sửa đổi 08 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 02 quy trình điện tử cấp tỉnh; bãi bỏ 03 thủ tục hành chính, quy trình điện tử cấp tỉnh, cụ thể:

    1. Thủ tục hành chính được sửa đổi:

    - Cấp mới giấy phép hành nghề đối với chức danh chuyên môn là bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng

    - Cấp lại giấy phép hành nghề đối với chức danh chuyên môn là bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng

    - Điều chỉnh giấy phép hành nghề

   - Cấp mới giấy phép hành nghề đối với chức danh chuyên môn là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền

   - Cấp lại giấy phép hành nghề đối với chức danh chuyên môn là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền

    - Cấp mới giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

   - Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

   - Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

   2. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ:

   - Thủ tục cho phép áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh đối với kỹ thuật mới, phương pháp mới quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 07/2015/TT-BYT thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế  

   - Thủ tục cho phép áp dụng chính thức kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

   - Thủ tục phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

   3. Sửa đổi 02 quy trình điện tử:

   - Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

    - Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước

    Quyết định số 970/QĐ-UBND được đăng tải trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-quyet-dinh-cong-bo-chi-tiet.html?ma_quyet_dinh=87232

​Vi Thị NhâmTRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Trung - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai
Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​
Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn