Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Kế hoạch Nâng cao tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử - Egov năm 2024

Ngày 27/5/2024, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 2448/KH-SYT về nâng cao tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử - Egov năm 2024 nhằm nâng cao tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Y tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC). Theo đó, Sở Y tế sẽ tiếp nhận TTHC trực tuyến theo lộ trình kể từ tháng 6 năm 2024 như sau:

     1. Giai đoạn 1 (từ 03/6/2024 đến 28/6/2024)

     - Không tiếp nhận hồ sơ giấy đối với các TTHC có hình thức trả kết quả là Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế, chuyển sang tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đối với 16 TTHC. Riêng đối với TTHC Đăng ký hành nghề, mẫu Danh sách đăng ký hành nghề phải được ký xác nhận bằng chứng thư số của đơn vị nộp hồ sơ.

   - Đối với các TTHC còn lại, vẫn tiếp tục tiếp nhận với hình thức nộp trực tiếp/bưu chính công ích/trực tuyến. Đối với các hồ sơ nộp trực tuyến, không yêu cầu tổ chức/cá nhân gửi hồ sơ giấy qua đường Bưu điện như trước đây, chỉ yêu cầu gửi bản chính ở một số TTHC có thành phần hồ sơ là: Ảnh chân dung, giấy phép hành nghề, giấy phép hoạt động, chứng chỉ, chứng nhận dược...

    2. Giai đoạn 2 (từ 01/7/2024 đến 30/9/2024)

   - Tiếp tục thực hiện tiếp nhận TTHC như giai đoạn 1.

   - Không tiếp nhận hồ sơ giấy tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, chuyển sang tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, bao gồm 06 TTHC lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh; 03 TTHC lĩnh vực Dược phẩm; 01 TTHC lĩnh vực Mỹ phẩm.

   3. Giai đoạn 3 (từ 01/10/2024 đến 31/12/2024)

   - Tiếp tục thực hiện tiếp nhận TTHC như giai đoạn 2.

   - Không tiếp nhận hồ sơ giấy tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, chuyển sang tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, bao gồm 04 TTHC lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh; 04 TTHC lĩnh vực Dược phẩm; 03 TTHC lĩnh vực Mỹ phẩm.

   Sở Y tế cũng đã ban hành Văn bản số 2499/SYT-VP ngày 29/5/2024 đề nghị Phòng Y tế các huyện, thành phố; Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú phối hợp hỗ trợ, tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp được biết, thực hiện các thủ tục hành chính khi có nhu cầu. Đề nghị các đơn vị trực thuộc; các bệnh viện, phòng khám tư nhân; các doanh nghiệp phối hợp, thực hiện theo lộ trình như trên, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng tới chuyển đổi số ngành Y tế tỉnh Đồng Nai.

   Văn bản số 2499/SYT-VP được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế tại địa chỉ: https://syt.dongnai.gov.vn/Lists/Vn%20bn/Attachments/9649/2499_kehoach_hstructuyen_sohoa_trienkhaicdvsignedsigned.pdf

Vi Thị Nhâm​


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Trung - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai
Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​
Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn