Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Tiêu đề thông báoVề việc thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Phòng khám tư vân và điều trị dự phòng - Công ty TNHH Vắc xin Đồng Nai
Nội dung thông báo

​Số 5488/SYT-NVY ngày 28/11/2018 5488 nvy.pdf5488 nvy.pdf

Các thông báo khác


CỔNG THÔNG TIN Y TẾ ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​

Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn