Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Tiêu đề thông báoThông báo thời gian, địa điểm lớp tập huấn đào tạo nâng cao năng lực quản lý chất thải y tế
Nội dung thông báo

​Số 4222/TB-SYT ngày 10/9/2019 4222.signed.pdf4222.signed.pdf

Các thông báo khác


CỔNG THÔNG TIN Y TẾ ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​

Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn