Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Tiêu đề thông báoV/v rà soát, triển khai chức năng điều chỉnh thông tin các hồ sơ công bố theo quy định
Nội dung thông báo

​Số 6003/SYT-KHTC ngày 02/10/2020 6003 NV.PDF6003 NV.PDF

Các thông báo khác


CỔNG THÔNG TIN Y TẾ ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​

Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn